הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צילום" לאנגלית

חפש את צילום ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

143
78
50
46
שמור את הפרסום כקבוצת תמונות להדפסה במרכז צילום.
Save your publication as a set of images to print at a photo center.
החבר"ה במעבדה צילום מבטיחים לי זה אותנטי.
The guys in the photo lab assure me it's authentic.
מעולם לא ראיתי צילום שלו מקרוב.
I've never seen any of his photography up close.
קירק, לא ידעתי שאתה חובב צילום
Kirk, I didn't know you were into photography.
תבנית Cineon מאפשרת ליצור פלט בחזרה לסרט צילום מבלי לאבד מאיכות התמונה.
Using the Cineon format, you can output back to film with no loss of image quality.
בריטניה ואמריקה הקימו מחלקת צילום משותפת.
'Britain and America set up a joint film department.
ראיתי את אותו צילום בדירה שכמעט שכרתי.
I saw this exact same photo in an apartment I almost rented.
אני אוהב צילום ללכוד זיכרונות בדרך.
I love photography. Captures memories in such a poetic way.
החלטתי לרשום אותנו לחוג צילום נוסף.
You know, I decided to sign us up for another photography class.
בואו לקבל צילום שלו בכל התקשורת לשקע בעיר.
Let's get his photo to every media outlet in the city.
מדפיס את שם הקובץ, מספר העמוד, התאריך והשעה ושם הפרדת הצבע בגופן Helvetica בגודל 6 נקודות בפינה השמאלית התחתונה של כל גיליון נייר או סרט צילום.
Prints the filename, page number, current date and time, and color separation name in 6-point Helvetica in the lower-left corner of each sheet of paper or film.
Photoshop יכולה לשלוח תמונה למגוון התקנים לצורך הדפסה ישירה על נייר או המרה לתמונה פוזיטיבית או נגטיבית על סרט צילום.
Photoshop can send your image to a variety of devices to be printed directly onto paper or converted to a positive or negative image on film.
סוכנויות צילום בעזה סירבו להכשיר אותי בגלל המגדר שלי.
Photo agencies in Gaza refused to train me because of my gender.
אני יכול לומר לך שחצי מזה הלך למומחה צילום אווירי.
Look, I could tell you, the half of it went to an aerial photo expert.
הפסיכיאטר שלי פיתח אסטרטגיה שתעזור לי להתגבר על הפחדים שלי מהעיר על-ידי צילום.
My psychiatrist developed a strategy to help me overcome my fear of the city: Photography.
צילום המסך נוסף ל - OneDrive שלך.
The screenshot was added to your OneDrive.
צילום מסך של Microsoft Dynamics CRM עם תוויות מספריות המציינות תכונות בממשק המשתמש
Screenshot of Microsoft Dynamics CRM with numeric labels pointing out features in the user interface
Totem לא הצליח לקבל צילום מסך של הווידאו.
Totem could not get a screenshot of the video.
היה צילום שהם ראו בירחון שהוברח מהמערב.
A photo they saw in a magazine smuggled in from the west.
צילום מהעצרת מעיד כי המתנקש היה כנראה ממוצא מקסיקני.
Video taken at the rally indicate that the gunman may have been of Mexican descent.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2669. מדויק: 2669. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo