הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צינור" לאנגלית

חפש את צינור ב: הגדרה מילים נרדפות
pipe
tube
hose
pipeline
line
duct
conduit
tubing
vasectomy
exhaust
drain
drainpipe
tubular
vasectomies
urethra

הצעות

זוכר את צינור העופרת הקטן שהחזקת במגדלור?
Do you remember that little lead pipe you held at the lighthouse?
אני עובדת באפיק הפצת צינור האדים?
I'm working in the steam pipe trunk distribution venue?
אתם רואים שיש צינור נקטר ארוך מאוד שיורד למטה מהסחלב.
you can see that there's a very long nectar tube that descends down from the orchid.
סוג של צינור שהוא משתמש כדי לינוק את האיברים?
Some kind of tube he uses to suck out the organs?
אל תדאג, אני אארגן צינור אחר
Don't worry, I'll get another hose.
נזכיר אישה שהייתי הנחת צינור לפני הברית.
Recall the woman to whom I was laying pipe prior to Ally.
לא הייתה אפשרות להתחבר אל צינור ה - Shared Memory
Could not connect to the Shared Memory pipe
צינור הברזל הישן היה מלא חלודה.
The old iron pipe was full of rust.
נסמן צינור דילן מ - כאן אם אנחנו צריכים אותו.
We'll pipe Dylan in from here if we need him.
צינור הביוב עבור הקרוואן שלי לאיפה חיברנו?
Where do I plug in the sewage pipe for my RV?
בסדר, להכניס עכשיו צינור חזה!
All right, throw in the chest tube now!
אנחנו ליד צינור ההזנה למשאבה של הפרופסור.
We're at the Professor's water pump intake pipe!
צינור ההנשמה שלך, ד"ר פרינס.
Your ET tube, Dr. Prince.
זה צריך לרדת דרך צינור הצרכים.
It should go out the drain pipe.
אתה מנסה לחבר צינור מגולוון ישן לצינור נחושת חדש?
Are you trying to connect an old, galvanized pipe to some new copper?
תולעי צינור ענקיות, שנושמות מימן גופריתי
Giant tube worms that breathe hydrogen sulfide.
והם עשויים מסוג זה של צינור - צינור חשמל, כך אנחנו קוראים לזה בהולנד
And these are made of this kind of tube - electricity tube, we call it in Holland.
ניתוק צינור ההזנה הוא רצח, ניתוק צינור ההזנה הוא רצח!
Removing the feeding tube is murder, Removing the feeding tube is murder!
והם משחילים פנימה צינור ושואבים אותה החוצה.
And they're sliding in a tube and sucking it out.
זרקתי עכשיו חתיכת צינור לתוך הבקע.
I just threw a piece of conduit into the rift.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2729. מדויק: 2729. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo