הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ציפו" לאנגלית

expected expect were expecting
been expecting
been waiting

הצעות

אתה מאמין שהוריי ציפו שאתנצל בפניהם?
Can you believe my parents expected me to apologize to them?
כולם ציפו שהכוכבים החיצוניים ביותר בגלקסיה יתנהגו באותה צורה.
Everyone expected that the outermost stars in a galaxy would act the same way.
שהיא נרצחה ושהרוצחים לא ציפו להוברט פיורנטיני
That she was murdered and the killers didn't expect Hubert Fiorentini.
רבים ציפו שהחיה תגיע מעולם של פוליטיקה.
Many expect the Beast to come from the world of politics.
שלושה הם ציפו לנו אבל זה מגוחך
They were expecting us but this is ridiculous.
סטו ואטיקוס ציפו לטיוטה לפני שבועות.
Stu and Atticus were expecting a draft weeks ago.
אולי ציפו לראות עם חרמש ותכריכיי?
Perhaps you expected to see me with a scythe and a shroud?
נראה שהם מניידים יותר כוחות ממה שהמקורות שלנו ציפו.
It looks like they're mobilizing more troops than our sources originally expected.
כאילו הם ציפו ממני להיות רשע.
It's like they expected me to be evil.
הם לא ציפו שתזכור את הכל.
They didn't expect you to remember everything.
כולם ציפו לכתב אישום אבל התיק נסגר.
Everyone expected indictments, but the case fell apart.
זו השאלה היחידה שהם לא ציפו שנשאל.
It's the one question they didn't expect us to ask.
חזרתי לעצמי מהר יותר ממה שאנשים ציפו.
I seem to have bounced back a lot quicker than people expected.
כל חיי הייתי בדיוק האדם שכולם ציפו ממני להיות.
My whole life I have been exactly the person everyone expected me to be.
אני יודע שלא ציפו ממנו לשרוד.
I know they didn't expect him to survive.
הם התכוננו, אבל לא ציפו לניצחון כה קל.
Yes, they trained, but they didn't expect such an easy victory!
אולי נשארתי איתו כי זה מה שכולם ציפו ממני.
Maybe I've stayed with him because everyone expected me to.
הם ציפו להתחשבות דומה לאינטרסים החיוניים לביטחונם בפולין.
And they expected similar consideration For their vital security interests in poland.
ציפו אני גם לא יודע מה זה אומר
Expected? I don't know what the hell that means, either.
ובכן, כל הזוגות ציפו אחרי כמה שנים של חיים יחד
Well, all those couples expected After a few years of living together
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 693. מדויק: 693. זמן שחלף: 211 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo