הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ציפורניים" לאנגלית

חפש את ציפורניים ב: הגדרה מילים נרדפות
nail
fingernail
toenail
clawing
fingernails claws
talons
clawed
nails
claw
ניקול והחבורה נימצאות בעיר באיזה סלון ציפורניים.
Nicole and the troops are all downtown at some nail shop.
נעצר פעם אחת למארב, מנופף באקדח בסלון ציפורניים.
Arrested once for stalking, brandishing a gun at a nail salon.
סימני ציפורניים שנעשו רק לפני שעה?
Fingernail marks, only an hour old?
מצאנו לק ציפורניים של סקיילר בשריטות שלך.
We found Skylar's fingernail polish in your scratches.
עדיף מלהשאיר ציפורניים וגזרי עיתונים בכיור!
Betterthan leaving toenail clippings in the sink!
יש סימני ציפורניים על מושב האוטו.
There are nail marks on the car seat.
חופרים מנהרה מתחת לחנות ציפורניים - באמת -
We got a tunnel under the nail shop.
אצטון, כמו במסיר לק ציפורניים.
Acetone, like in nail polish remover.
הקורבן מכאן, יש לה ציפורניים ירוקות ב?
The victim from here, she have green nail polish on?
לא, היא עובדת בסלון ציפורניים.
No, she works at a nail salon.
אנחנו הולכים להילחם בזה, שיניים, ציפורניים, בסדר?
We are going to fight this, tooth and nail, okay?
כאילו, "אני חוסכת כדי לפתוח סלון ציפורניים משלי
Like, I'm saving up to open my own nail salon.
בכף הרגל אנחנו מוצאים קרסול וחמש בהונות עם ציפורניים.
In the foot, we find an ankle and five toes with nails.
הייתה עליו חולצת ספורט ומכנסיים אבל ציפורניים מלוכלכות.
He had on a sports shirt and pants, but he had dirty fingernails.
בקצב שבו צומחות ציפורניים האדמה עצמה מצויה בתנועה
At about the speed that fingernails grow, the earth itself is on the move.
אני פשוט הולך לשלוף ציפורניים ביד ימין.
I'm simply going to pull out the fingernails on your right hand.
אלוקים, לא יודעת למה טרחתי לעשות ציפורניים.
God, I don't know why I bother doing my nails.
הסימנים האלה נעשו על ידי ציפורניים.
My God, these marks were made with... fingernails.
אני חייב לשהות במלון כדי לקצוץ ציפורניים?
I have to stay in a hotel to clip my toenails?
בעניין אחר, הבחנתי שלכמה מכם יש ציפורניים מלוכלכות.
On another matter, I've noticed several of you guys got dirty nails.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 832. מדויק: 832. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo