הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צירי זמן" לאנגלית

timelines
time lines
לא נמצאו טבלאות PivotTable, תרשימי PivotChart, נוסחאות קוביה, כלי פריסה או צירי זמן.
No PivotTables, PivotCharts, cube formulas, slicers, or timelines were found.
עאבד, אין צירי זמן אפלים.
Abed, there are no dark timelines.
זה סורק את העיניים שלכם, ומאפשר לכם לראות צירי זמן מקבילים באמצעות התאמה גנטית של גרסאות של העיניים שלכם.
These scan your retinas, and let you view parallel time lines through genetically matching versions of your eyes.
חשבתי שיש אינסוף צירי זמן?
But I thought there were infinite time lines?
מציגות מספר דוגמאות של צירי זמן באמצעות גרפיקת SmartArt.
show several examples of timelines using SmartArt graphics.
לכן הוא הכריח אותי להראות לו איך לנסוע בין צירי זמן.
That's why he forced me to show him how to travel between timelines.
אישורו של פיינמן להתנות הסתעפות של צירי זמן.
Confirmation of Feynman's Postulate of branching timelines.
אתה יודע, אין צירי זמן מקבילים חליפיים שאנחנו מתעסקים בהם פה?
You know, aren't there parallel, alternate timelines that we're dealing with here?
צירי זמן חלופיים אינם מסובכים, זה רק עניין של מעקב אחר עתידים אפשריים...
Alternate timelines are not is merely a matter of tracking possible futures.
מכיל צורות ליצירת צירי זמן ליניאריים עם אבני דרך וסמני מרווח זמן.
Contains shapes for creating linear timelines with milestones and interval markers.
שמור על עדכניות צירי זמן של פרוייקט באמצעות נתונים בקובץ Excel כדי לבנות ציר זמן מאוגד נתונים.
Keep project timelines up to date by using data in an Excel file to build a data-bound timeline.
אז אלא אם כן אתה השני - צירי זמן מרובים.
So unless you're the second coming- Multiple timelines.
לא, אנחנו קופצים בין צירי זמן באורח קסם.
No, no... we're hopping timelines magically.
הם יוחזרו צירי זמן משלהם ללא פגע, וזה יותר ממה שאני יכול להגיד על קרטר הול.
They will be returned to their own timelines unharmed, which is more than I can say for Carter Hall.
גרור אל דף עם צירי זמן מרובים כדי לסנכרן אבן דרך משותפת. שחרר מעל ציר זמן כלשהו.
Drag onto a page with multiple timelines to synchronize a common milestone. Drop on any timeline.
רגע יש צירי זמן אחרים?
Wait. There are other timelines?
בוא נדבר על צירי זמן.
Let's talk timelines.
יקומים מקבילים צירי זמן שונים.
Altered universes, different timelines.
עבור לפריסה של צירי זמן בלבד
Change to Timelines Only Layout
צירי זמן חלופיים הם משענת להנחות עצלניות במדע בדיוני.
Alternate timelines are a crutch for lazy sci-fi premises, e.g., "Star Trek"
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 26. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo