הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צנוע" לאנגלית

חפש את צנוע ב: הגדרה מילים נרדפות
humble
modest
decent
small
demure
chaste
unassuming
indecent
coy
humbled
prude
lowly
immodest

הצעות

החלטתי להרים משהו מעט צנוע יותר.
I decided to pick up something a little more humble.
אולי אני רק דיקטטור צנוע כאן.
I don't know - maybe I'm just a humble dictator here.
לעולם לא אסכים לראיין אדם צנוע.
I never would ever agree to interview a modest person.
הייתי צריך פיתיון צנוע כדי שזה יראה משכנע.
You see, I needed a modest decoy to make it more convincing.
תן אותי יודע כאשר אתה צנוע.
Let me know when you're decent.
תיצמד למגוון צנוע של יינות ארוחת-בוקר.
You will stick to a modest range of breakfast wines.
אפילו תלמיד צנוע ראה יותר בעולם מאשר שאה.
Even a humble student has seen more of the world than the Shah.
ולכן אתם חייבים לנו באופן צנוע?
Are you therefore indebted to us in any modest way?
הוא במקרה אדם מאוד צנוע ונדיב.
He happens to be a very modest and generous man.
הוא צנוע ומוכשר פשוט ההיפך מהאצולה שלנו
He's humble and skilled Just the opposite to our royals
ככל הנראה, מר ואזירי צנוע בעניין הישגיו הספרותיים.
Apparently, Mr. Vaziri is modest when it comes to his literary achievements.
אני רק מורה צנוע בשירות של החרב.
I'm just a humble teacher in service of the sword.
קבלת לקוח להסכים רכישה גדולה לאחר שהסכים צנוע"
Getting a customer to agree to a large purchase after agreeing to a modest one.
למרות הישגיו, הוא מאוד צנוע ולא מתפאר בהם.
Despite his achievements, he is very humble and doesn't boast about them.
הייתי רוצה לקחת משהו צנוע למדי לדיון.
I want to take something rather humble to discuss.
לא יכולת לקנות לו בית צנוע יותר?
You couldn't have bought him a more modest house?
במקום צנוע ואלמוני שבו רק 12 תדעו לחפש.
In a humble and anonymous place Where only the 12 will know to look.
אתה עשוי ללמוד להיות" "איש צנוע יותר.
You may learn to become a far more humble person.
אני מבינה שגם אתה, מר צנוע.
I guess you do too, Mr. Modest.
עבדתי שם בהתמדה בכתיבת מכתבים וניהול חשבונות בתמורה לשכר צנוע.
I worked there steadily, writing letters and keeping ledgers in exchange for a modest wage.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1592. מדויק: 1592. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo