הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צער" לאנגלית

חפש את צער ב: הגדרה מילים נרדפות
grief
sorrow
misery
sadness
remorse
woe
anguish
sorry regret pain
sad
upset
sorrowful
SPCA
PETA

הצעות

32
ואז אני בקורס החמישי של צער.
And then I'm at the fifth stage of grief.
יש מפגש תמיכת צער קורה בבית הספר.
There's a grief support meeting going on in the school.
את מרטיבה את המיטה שלך בדמעות של צער ובזיעה
You stain your bed With tears of sorrow and sweat
בואו לא נחוש צער על בובי אדמס
Let us not feel sorrow for Bobby Adams.
ג'קסון עזב אותי בשבילה ואיחלתי להם צער וריבים ופרידות.
Jackson left me for her, and I wished them misery and fights and breakups.
את יודעת לכמה צער הבחור הזה אחראי?
You know how much misery that guy is responsible for?
על שכבל אותך בנישואים שרק הביאו לך צער
For trapping you in a marriage that's only ever given you grief
נתת לי ניירות ריקים והרבה צער.
You gave me blank paper and a lot of grief.
ביילי] צער מגיע] בזמן משלו לכולם
[Bailey] Grief comes in its own time for everyone.
אלו הם הסונג שמתפרעים מרוב צער לקיסרם.
It is the Song that riot from grief over their Emperor.
לפחות חסכתי מהאבות את צער החיים.
At least I spared the fathers The grief of living.
האדם מתמודד עם הרבה צער עכשיו.
The man is dealing with a lot of grief right now.
אחד שגרם לי הרבה צער מאז שהגענו.
That one's caused me lots of grief since we arrived.
נוודא שישנם יועצי צער בהמתנה, בסדר?
We'll make sure there's grief counselors standing by, okay?
חוץ מרגשות עמוקים של אובדן, צער וכאב.
Except profound feelings of loss, grief, and pain.
לגרי יש את הדרך שלו להביע צער
Gary has his own way of expressing grief.
כולנו הייתי צריך לעשות ייעוץ צער, אתה יודע.
We all had to do grief counseling, you know.
[שואף עמוקות] יש אפילו צער בטבילה.
[Inhales deeply] There's even grief in baptism.
מר סאליבן, משפחתך כבר סבלה צער עמוק.
Mr. Sullivan, your family has already suffered an immense amount of grief.
אל תוסיפי לי עוד צער, אימא
Don't you add more misery to me, mom.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1487. מדויק: 1487. זמן שחלף: 484 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo