הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צפוי" לאנגלית

expected
predictable
likely
unforeseen
anticipated
obvious
predicted
projected
poised
bound
prospective
expect coming
due
facing
looking at

הצעות

635
45
35
לוח התקנים צפוי להגדיר את התקן הסופי עבור FCoE בקרוב.
The standards board is expected to set final standard for FCoE soon.
המשאב שהיה צפוי להיווצר על-ידי ההרחבה של משימת הבנייה BeforeInitializeComponent XAML לא נמצא. נסה לבנות מחדש את הפרוייקט.
The resource expected to be generated by the BeforeInitializeComponent XAML build task extension was not found. Try rebuilding the project.
הזהרתי אותם מהתוצאה באו"ם זה היה לגמרי צפוי...
I warned them of the outcome at the U.N... it was entirely predictable.
אני צוחקת עליו שהוא יותר צפוי ממני.
I tease him that he's more predictable than I am.
אתה צפוי תמצא אותם אחרי החרטום דרומה.
You'll likely find them behind the promontory to the south.
אתה צפוי לקבל תאריך חמש שנים מיום.
You're likely to get a date five years from now.
העדכון צפוי להיות זמין במהלך סתיו 2008.
This is expected to be available in the Fall of 2008.
Gartner מדווחת כי 10:1 הוא הממוצע הנוכחי, והוא צפוי לצמוח עם הזמן.
Gartner reports that 10:1 is the current average, and that's expected to increase over time.
צפוי בדיוק תג Reference אחד ספציפי ל - Package.
Expected exactly one Package-specific Reference tag.
אסימון בסיסי אינו צפוי בכותרת האבטחה בהקשר זה.
A basic token is not expected in the security header in this context.
הייתי צפוי להיסגר במקרה כזה עד עכשיו.
I would've expected to close a case like this by now.
מתי האלמוני צפוי לחזור מהבדיקות שלו?
When's John Doe expected to be back from his tests?
זאת אומרת שאתה הבנאדם הכי צפוי בעולם.
It means that you're the most predictable person on the face of this earth.
אני צפוי להיות שכל עטוף לפני שהגעת.
I expected to have that all wrapped up before you arrived.
קיוויתי שהשבב יהפוך אותו ליותר צפוי.
I would think the chip would make him more predictable.
הוא צפוי להשתחרר מהכלא במהלך השבוע.
He's expected to be released from prison within the week.
תאריך שבו הרכוש הקבוע צפוי להיות מוחזר.
Date when the fixed asset is expected to be returned.
ערך תכונה צפוי אחד או יותר חסרים באובייקט.
One or more expected attribute values are missing from an object.
מפני שכשמשהו צפוי, זה מה שאני קורא בר עיצוב.
because when something is predictable, it is what I call designable.
בגיל 24, המוות שלי היה צפוי לחלוטין
At 24, my death would have been entirely expected.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3704. מדויק: 3704. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo