הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: בלתי צפויים
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צפויים" לאנגלית

predictable
unpredictable unexpected
are expected
unforeseen
expect
are likely
upcoming
unlikely

הצעות

עד לאותו הלילה חיינו חיים צפויים.
Up until that night, we had lived predictable lives.
הוא יצפה לי, ועלינו להראות צפויים.
He'll be expecting me, and we should appear predictable.
והוא יגיד לכם שמשפטים הם מאוד לא צפויים.
And he'll tell you that trials are very unpredictable.
אתה עושה דברים כה מסעירים ובלתי צפויים
You do such wild and unpredictable things.
רכיב בקובץ זה מכיל נתונים לא צפויים. Visio התעלם מהנתונים.
An element in this file contains unexpected data. Visio has ignored the data.
ארגומנטים לא צפויים ב - ParametersInReady ().
Unexpected arguments in ParametersInReady().
ואז הקשרים הלא צפויים שאנו יוצרים מהווים חממה אמיתית ליצירתיות.
and then the unexpected connections we form are the real hotbed for creativity.
חלק מהפרמטרים הנדרשים כדי לחבר רכיבי Web Part אלה חסרים או מכילים ערכים לא צפויים. ייתכן שעמודות שבהן חיבור זה תלוי נמחקו או ששמם שונה.
Some of the parameters that are required to connect these Web Parts are missing or have unexpected values. The columns this connection depends on may have been deleted or renamed.
היו מספר נפגעים לא צפויים בדרך.
There were a few unexpected casualties along the way.
כמה צפויים כל חייך נעשו, עד לוולוו.
Is how predictable your whole life has become, right down to the Volvo.
שפר עלינו מזלנו וזכינו הערב להרבה אורחים לא צפויים.
We are fortunate tonight to have so many unexpected visitors.
מה לדוגמא יכול להיות אחד מהדברים הלא צפויים האלו?
Like what would be an example of one of those unexpected things?
אנחנו פשוט לא רוצים אורחים לא צפויים
We just don't want any unexpected guests.
נראה שיש לנו אורחים, לא צפויים.
Looks like we've got some company, unexpected.
חלקי רצפים אקראיים שהתאחדו" .כדי ליצור פרוטוקולים לא צפויים
Random segments of code that have grouped together... to form unexpected protocols.
הם היו צפויים לגמרי למישהו עם רגשות.
They were perfectly predictable, to anyone with feeling.
אחד הדברים הבילתי צפויים שהוא עשה.
One of those unpredictable things he used to do.
העניין במשפחה שלי, שהם לגמרי צפויים.
The thing about my family is they are totally predictable.
שחקנים אנושיים אינם צפויים כמו אויב שהמחשב יוצר.
I mean, human players aren't predictable like a computer-generated enemy.
קלישאה: אדם/דבר מאוד צפויים ולא...
Cliche - a very predictable or un...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 669. מדויק: 669. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo