הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צריך לסחוב" לאנגלית

have to carry
gotta carry
got to carry
had to drag
need to carry
had to carry
have to drag
has to carry
בשביל כל התסריטים, שעכשיו אני צריך לסחוב
For all the scripts I now have to carry,
באמת, אתה לא צריך לסחוב את התיקים שלי.
Really, you don't have to carry my bags.
אני צריך לסחוב את אימא שלך, אז אם משהו יתקוף אותנו, תירה בו.
Grab the salt gun. I got to carry your mom out, so if anything comes at us, you shoot it.
האם צריך לסחוב הרבה סוללות, אף.
Do have to carry a lot of batteries, though.
למה תמיד אני צריך לסחוב את הדברים הכבדים?
Why do I always have to carry the heavy stuff?
אתה מבין שאתה צריך לסחוב אותו עכשיו.
You realize you have to carry him now.
אז, עכשיו אני צריך לסחוב את זה בחזרה לרכב
So, now I have to carry it back down to the car.
כי אז הייתי צריך לסחוב את אלו.
'cause then I'd have to carry these around.
דוני, אתה לא צריך לסחוב את זה בעבורה.
Donny, you don't have to carry that for her.
יש לי דירה אני לא צריך לסחוב את כל חיי איתי יותר
I got an apartment I don't have to carry my whole life with me any more
זהו ילקוט, בשביל כל התסריטים שעכשיו אני צריך לסחוב, ואני לובש סוודר כי האולפן קר.
This is a bag for all the scripts I now have to carry, and I'm wearing a sweater'cause the studio's cold.
אתה יודע, שמעברי שקית מיום ללילה באופן חלק, ואני כבר לא צריך לסחוב עפרונות בכיס הקדמי שלי.
You know, that bag transitions from day to night seamlessly, and I no longer have to carry crayons in my front pocket.
אתה לא צריך לסחוב אותם.
You don't have to carry those.
מה לגבי התיק והסוודר, זהו ילקוט בשביל כל התסריטים, שעכשיו אני צריך לסחוב
This is a bag for all the scripts I now have to carry, and I'm wearing a sweater'cause the studio's cold.
מישהו צריך לסחוב את התיק בחזית.
Someone has to carry the bag on the front line.
רק בבוקר שאני צריך לסחוב אותך מחוץ למיטה לבית הספר.
Only when I have to drag you out of bed in the morning for school.
כל כך שהוא לא צריך לסחוב המשקל של החלטותיו.
All so he doesn't have to carry around the weight of his decisions.
הוא היה צריך לסחוב אותך מחוץ לבר...
He had to drag you out of the bar.
אף אחד לא צריך לסחוב כזה נטל
No one should carry that kind of burden.
הייתי צריך לסחוב את כל התיקים.
I had to carry all the bags.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo