הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קבלן משנה" לאנגלית

subcontractor
sub-contractor
מייקל עקב אחרי רפאל לפגישה שלו עם קבלן משנה של המלון.
And Michael followed Rafael to his meeting with the hotel subcontractor.
מנכ"ל של מרסידיין, קבלן משנה של מנטיקור.
CEO of Mercidyne, subcontractor for Manticore.
וגם קבלן משנה זו, אתה מתכנן להשתמש בהם עבור באולם הקונצרטים?
And this sub-contractor, you plan to use them for the concert hall?
קבוצה שהפכה להיות קבלן משנה.
The group became a sub-contractor for operations against the West.
אנחנו קבלני משנה של קבלן משנה אחר.
We're subcontractors to another subcontractor.
הוא כבר מרצה מאסר עולם ללא שחרור על תנאי, והוא כאן רק קבלן משנה.
He's already serving life with no parole, and he's merely the subcontractor here.
רשימת עבודת קבלן משנה מתוזמנת ובתהליך
List of subcontractor work scheduled and in process
אבל יש לי קבלן משנה שעושה דברים בשבילי.
But I have a subcontractor that does that sort of thing for me.
כמו כן, יש לי קבלן משנה שעבדתי איתו בעבר.
Also I've got a subcontractor that I've worked with before.
החברה שכרה קבלן משנה לעבוד בביג'ין, ליון וגמביה.
The company subcontracted to do work in Beijing, Lyon, and Gambia.
קבוצה שהפכה להיות קבלן משנה עבור מבצעים כנגד המערב.
The group became a sub-contractor for operations against the West.
קבלן משנה שמעולם לא שמעתי עליו, מרגרוב.
A sub contractor that I've never heard of... Margrove.
מר סוליס הוא לא שותף לעסקיו, אלא רק קבלן משנה.
Mr Solis is no business partner but merely a hired contractor.
הוא היה שוכר קבלן משנה
He would have hired a subcontractor.
והוא רק קבלן משנה.
And he's just a subcontractor.
אבל יש לי קבלן משנה.
Why don't you just kiss her?
אולי קבלן משנה - מי?.
חיווט חשוף, קבלן משנה ללא רישיון.
Exposed wiring, unlicensed subcontractor.
טיילור הייתה קבלן משנה.
Taylor was a subcontractor.
אולי לא קיבלת את התזכיר, אני לא קבלן משנה שעובד עבור ה-סי-איי-א.
Did not you get the memo? I put no jobs for workers that CIA.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 38 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo