הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קבלן-משנה של" לאנגלית

דן עבד עבור קבלן-משנה של הממשלה בוירג'יניה.
Dan worked for a government subcontractor in Virginia.

תוצאות נוספות

אפילו קבלן משנה של קבלן משנה יהיה מספיק.
Even a subcontractor to a subcontractor would be enough.
מייקל עקב אחרי רפאל לפגישה שלו עם קבלן משנה של המלון.
And Michael followed Rafael to his meeting with the hotel subcontractor.
מנכ"ל של מרסידיין, קבלן משנה של מנטיקור.
CEO of Mercidyne, subcontractor for Manticore.
אנחנו קבלני משנה של קבלן משנה אחר.
אבל יש לי קבלן משנה שעושה דברים בשבילי.
But I have a subcontractor that does that sort of thing for me.
כמו כן, יש לי קבלן משנה שעבדתי איתו בעבר.
Also I've got a subcontractor that I've worked with before.
פיטר באומן היה כאן בתור קבלן-משנה...
Peter Bowman was here, subcontracting...
החברה שכרה קבלן משנה לעבוד בביג'ין, ליון וגמביה.
The company subcontracted to do work in Beijing, Lyon, and Gambia.
וגם קבלן משנה זו, אתה מתכנן להשתמש בהם עבור באולם הקונצרטים?
And this sub-contractor, you plan to use them for the concert hall?
קבוצה שהפכה להיות קבלן משנה עבור מבצעים כנגד המערב.
The group became a sub-contractor for operations against the West.
קבלן משנה שמעולם לא שמעתי עליו, מרגרוב.
A sub contractor that I've never heard of... Margrove.
מר סוליס הוא לא שותף לעסקיו, אלא רק קבלן משנה.
Mr Solis is no business partner but merely a hired contractor.
הוא כבר מרצה מאסר עולם ללא שחרור על תנאי, והוא כאן רק קבלן משנה.
He's already serving life with no parole, and he's merely the subcontractor here.
ניקח קבלן משנה, להובלות אבל יכולות להיות לנו מניות גם בקבלני המשנה.
We'll take on subcontractors to deliver, but we can have shares in the subcontractors too.
אולי לא קיבלת את התזכיר, אני לא קבלן משנה שעובד עבור ה-סי-איי-א.
Did not you get the memo? I put no jobs for workers that CIA.
הוא הועסק שם כמומחה במבצע חסוי, "על ידי"גלובל אנדיבורס חברת בת בריטית של ענקית קרן ההשקעות."הפרטית, "מנצ'וריאן גלובל קבלן משנה אזרחי לשעבר"מ
He was employed there as a covert operation specialist by Global Endeavors, a U.K. Subsidiary of the equity fund giant Manchurian Global.
קבלן משנה יהיה מספיק.
הוא היה שוכר קבלן משנה
He would have hired a subcontractor.
קבוצה שהפכה להיות קבלן משנה.
The group became a sub-contractor for operations against the West.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27. מדויק: 1. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo