הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קבלני משנה של" לאנגלית

אנחנו קבלני משנה של קבלן משנה אחר.
נכון, אבל החברה שהוא עבד בה, הם קבלני משנה של הפנטגון, תוכנות לשדה הקרב.
Right, but the company that he worked for, they're a Pentagon subcontractor. Battlefield apps.
אנחנו קבלני משנה של דרפ"א, נאס"א, המעבדה להנעה סילונית מי לא.
We contract for DARPA, NASA, JPL, you name it.

תוצאות נוספות

טוב, לנלה היו 25 עובדים במשרה מלאה, עשרות קבלני משנה, הלוואות של מיליונים וכמה משקיעים הפכפכים.
So, Nella had 25 full-time employees, dozens of contractors, several million in loans and a handful of volatile investors.
קבלני משנה עבורך, אם אתה מחפש תשובות.
If you're looking for answers, take it up with the main contractor.
תחת הרישיון של ריילי, אנחנו כבר קבלני משנה.
Under Riley's license, we're already that.
חפרתי קצת יותר לעומק ורצתי כל החוזים שהתאגיד שלו חתם מחפש פוטנציאל קבלני משנה מזויפים.
I dug a little deeper and ran all contracts that his corporation has entered into looking for potential bogus subcontractors.
הוא ביטל עסקאות עם שני קבלני משנה.
He stopped working with two suppliers.
אם עבודה הגיעה לעיראק היה זה בתחתיתה של שורת קבלני-משנה.
If work came to Iraqis came at the bottom of a series of subcontractors.
כמו 40 אלף קבלני משנה אחרים בכל העולם.
As do 40,000 other subcontractors all over the world.
אז הם היו קבלני משנה עבורך.
So they were subcontracted to you.
נצטרך לחפש רקע, קבלני משנה, מועסקים משניים.
We'll need background on subcontractors, subs.
אני צריך קבלני משנה שיכולים לשים על לקוחות שלי שבצדק או שלא בצדק יש עצם להרים.
I need sub-contractors who can put moderate pressure on individuals, with whom my clients rightly or wrongly have a bone to pick.
זה איש המפתח לכעשרה קבלני משנה המתמחים בתעשיית המזון.
The go-to guy for a dozen food industry subcontractors.
ובכן, לראש האבטחה האחרון שלנו היה מספר קבלני משנה שהוא שכר עבור משימות שונות.
Well, our late head of security had a number of subcontractors he hired for various tasks.
אני מקווה שהוא רואה קשר כי בדקתי רופאים, עורכי דין, סוכני נסיעות, מורים, קבלני משנה.
Well, I sure hope he sees a connection 'cause I've checked doctors, lawyers, travel agents, tutors contract workers.
ולמי שיהיה יכולות להיות קבלני משנה ואם לא, לא תקבלו כלום
אנחנו קבלני משנה, תחת הרישיון של ריילי.
הסוג אינו מחלקת משנה של Control.
The type is not a subclass of Control.
על מסנני משנה של קובץ מצורף לכלול TextFilter בודד.
Attachment subfilters must have a single TextFilter therein.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 251. מדויק: 3. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo