הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קובנים" לאנגלית

חפש את קובנים ב: הגדרה מילים נרדפות
כמה הפסדת בתוכנית לייבוא סיגרים קובנים?
How much did you lose in that scheme to import Cuban cigars?
וואו, והבאתי יין נחמד סיגרים קובנים בשביל ג'יי.
And I have some nice wine, a good cuban cigar for Jay.
יש לנו כיום שלושה אזרחים קובנים במעצר פדרלי.
We currently have three Cuban nationals in our federal prison.
הוא אוהב יין צרפתי סיגרים קובנים, שירה רוסית.
He likes French wine, Cuban cigars, Russian poetry.
עם הם יוכלו לעשות ריקודי תנועה קובנים.
If they're able to use Cuban motion.
ארבע בחורים קובנים ג'מייקנים, חמושים וגיליון הרשעות גדול.
Four guys, Cuban and Jamaican. Armed, long list of priors.
קרובים קובנים, כל חברי הילדות, ואלוהים יודע מי
Cuban relatives, all her childhood friends... and who knows,
וויסקי משובח וסיגרים קובנים, האהובים עליי.
Fine bourbon and Cuban Cohibas, my favorite.
ראיתי קופסה חדשה של סיגרים קובנים, שרק נפתחה.
I saw a new box of cuban cigars, just opened.
כל מה שמהגרים קובנים צריכים לעשות זה לגעת באדמת ארה"ב והם כאן
All a Cuban immigrant has to do is touch U.S. soil and they're here
אם הם היו יותר קובנים, קסטרו היה מעשן אותם בעצמו.
If they were any more Cuban, Castro would have smoked them himself.
כמה בחורים רצו נשים בחור אחר רצה סיגרים קובנים.
Like, some guys wanted broads, another guy wanted Cuban cigars.
ממה ששמעתי, זה עדיין לא חוקי לסחור בארץ הזו בסיגרים קובנים -.
The last I heard, it was still illegal to sell Cuban cigars in this country.
ואז, ואז יש לך ריקודי תנועה קובנים.
And then, you've got Cuban motion dances.
הוא בילה את הקיץ שעבר בניו-אורלינס ונעצר בקטטה עם קובנים המתנגדים לקסטרו.
He spent last summer in New Orleans and was arrested in a brawl with anti-Castro Cuban exiles.
כל החליפות בארונות, הן במידה של דודי והמקום מלא בסיגרים קובנים שהוא אוהב.
All the suits in the closets are my uncle's size, and the place is full of those Cuban cigars he likes.
המטוס ללא טייס יכנס למסלול הטיסה המתוכנן ומעל מים קובנים ישדר אות חירום לפני שיפוצץ ע"י שלט רחוק.
The drone would pick up the scheduled flight plan and over Cuban waters transmit a "mayday signal" before being blown up by remote control.
כי אם לא אסיים את הספר הזה בתוך 28 יום, שני בחורים קובנים גדולים מאד יוודאו שלא אהיה כדי ליהנות מהיום ה -29.
Because if I don't finish this book in 28 days, two large Cuban gentlemen... are going to see to it that I'm not around to enjoy a 29th.
ביקש ממני להבריח כמה סיגרים קובנים בחזרה לארה"ב בשבילו, מה שאני לא הולכת לעשות בגלל שאז הוא יריח כמו עשן סיגרים.
Asked me to smuggle some Cuban cigars back to the States for him, which I'm not going to do because then he will smell like cigar smoke.
להיות מהגרים קובנים, לא היה להם אשראי, אז הם לווים כסף כמה אנשים שהם לא צריכים.
Being Cuban immigrants, they had no credit, so they borrowed money from some people that they shouldn't have.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 125. מדויק: 125. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo