הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קודם לכן" לאנגלית

חפש את קודם לכן ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

82
39
31
SkyDrive Pro העביר בהצלחה הודעת דואר אלקטרוני שלא היתה אפשרות לשלוח קודם לכן.
SkyDrive Pro has successfully delivered an e-mail it was unable to send earlier.
לא התכוונתי להפחיד אותך בבריכה קודם לכן.
I didn't mean to scare you at the pool earlier.
ראית אותו קודם לכן בהרצאות או ועידות?
Have you ever seen him before, at conferences or lectures?
ועשינו בדיוק את אותו הדבר שעשינו קודם לכן.
And we did the exact same thing as before.
הרשו לי לשאול אתכם קודם לכן שאלה אחת
Let me just ask you one question first.
אבל קודם לכן אתם צריכים לדעת שני דברים עליי.
But first you need to know two things about me.
היה שוד בחנות תכשיטים כשנתיים קודם לכן.
Yes. There was a jewelry store robbery two years earlier.
ג'ים אובנון הבחור שראינו בטלויזיה קודם לכן?
Jim O'Bannon, that guy we saw on the TV earlier?
ציינת קודם לכן שתהיה מוכן להיפרד מהילדי.
You indicated earlier you'd be willing to part with Hildi.
חברך התקשר קודם לכן ואמר שתגיע בקרוב.
Your friend called earlier and said you'd be arriving soon.
וזה מחזיר אותנו לשאלה שסירבת לענות קודם לכן.
Which brings us back to a question that you refused to answer earlier.
הפתעת אותי קודם לכן במשרדו של הקפטן.
You surprised me earlier on, In the captain's office.
ההודעה שלך לא נמסרה מכיוון שהיא נמחקה על-ידי סוכן דואר קודם לכן.
Your message was not delivered because it was deleted by a mail agent earlier.
הפרופיל שמופיע בסוגריים צריך להתאים לקביעת ההגהה שבחרתם קודם לכן.
The profile that appears in parentheses, should match the proof setup you selected earlier.
זה מה שראיתם קודם לכן עם השחקנים.
That's what you saw before with the actors.
אנשים שמחלימים מדכאון מפגינים אותו יותר מאשר קודם לכן.
People who are relieved of depression show it more after than before.
מהמדיומית המזויפת שהייתה פה קודם לכן?
That press-on nail psychic who was here earlier?
אמרת משהו כשביקרנו אותך קודם לכן.
You said something when we visited you earlier.
מישהו שפיטרתי כמה שבועות קודם לכן.
This guy I fired a couple of weeks before.
האם אני שוכח להזכיר שדיברתי איתי המוס קודם לכן?
Did I forget to mention I spoke to moose earlier?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2852. מדויק: 2852. זמן שחלף: 290 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo