הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קופסא שחורה" לאנגלית

חפש את קופסא שחורה ב: הגדרה מילים נרדפות
אני אקח את כונן הראי קופסא שחורה.
I'll grab the black box mirror drive.
צנצנת של עפרונות אבל שום קופסא שחורה קטנה.
A jar of pencils, but no little black box.
זה עץ מצביע קומבינטורית קופסא שחורה אלגוריתם הצפנה.
This is a black box combinatorial pointer tree encryption algorithm.
בפרקים הקודמים של "קופסא שחורה..."
Previously on "Black Box"...
זו קופסא שחורה, מאיפה השגת את זה?
This is the black box. Where'd you get this stuff?
הוא מכין איזשהו סוג של קופסא קופסא שחורה קטנה.
He's making some kind of box, a little black box.
אין טלפונים, בלי אימיילים בלי מסרונים, בלי קופסא שחורה.
There's no phones, no emails, no text messaging, no Black Box.
קופסא שחורה מלאה.
Full black box.
אנשים כמוהו הם אחת הסיבות שווידאתי שהמכונה תהיה קופסא שחורה בלתי חדירה.
People like him are one of the reasons I made sure the machine was impenetrable black box.
זה מקליט מידע אווירי הידוע"גם בשם, "קופסא שחורה.
It's a flight data recorder, otherwise known as a black box.
בחבילה היתה קופסא שחורה קטנה, ומכתב, המכתב אומר:
In the package was this little black box and a letter. FATHER O'MALLEY: The letter said:
יש הטוענים שהתשובה טמונה קופסא שחורה מסתורית שיכולה לראות תמונות שונות.
Some suggest the answer lies in a mysterious black box that can be seen in various photographs.
קופסא שחורה ולא אבן עגולה וצבעונית.
A Black Box, not a round colorful rock.
כמו קופסא שחורה על מטוס, רק שהיא מתבייתת.
Like a black box on a plane, except it homes.
לרובוטי-היד יש קופסא שחורה למקרה שהם מפסיקים לפעול.
The Handbots carry a black box, in case they go offline.
זה כמו קופסא שחורה לרכב 11:.
It's like the little black box for a car.
אבל גם אם אוכל להכנס אליו הביתה המוח שלו זו "קופסא שחורה"
But even if I can get inside his house, his brain is a black box.
המכונה תמסור מודיעין מבצעי בזמן מספיק לסיכול, כל איום על הבטחון הלאומי, אבל מערכת ההפעלה שלה היא קופסא שחורה.
The machine will deliver actionable intelligence in time to thwart any threat to national security, but its operating system is a black box.
בגלל פחד - בגלל פחד של מה שנמצא בתוך קופסא שחורה קטנה.
'cause of fear - 'cause of fear Of what's inside a little black box.
שלו ולהתקין קופסא שחורה
And install a black box.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 35. מדויק: 34. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo