הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קופץ" לאנגלית

חפש את קופץ ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
jump
pop
leap
hop
jumping jumped popping
bouncing
bounce
hopping
leaping
dive
jumpin'
skips
springing
bobbing

הצעות

ראיתי אותך קופץ ביריד הארצי לפני שנתיים.
I saw you jump in the state fair a few years ago.
הייתי קופץ על ההזדמנות לעבור אנציו.
I'd jump at the chance to move to Anzio.
אבא שלך מעולם לא לימד אותך להסתכל לפני שאתה קופץ?
Didn't your dad ever teach you to look before you leap?
אני מסתכל לפני שאני קופץ שוליים ומשמעת
I look before I leap Margins and discipline
פחדתי אבל ראיתי אותו קופץ והוא צעק:
I was scared but I saw him jump and call out:
אתה קופץ מגובה כזה ואתה לוקח סיכון
You jump from that high, you take a risk.
הייתי קופץ מהמיטה בלילה עם רעיונות.
I would jump out of bed at night with ideas.
והייתי קופץ עליו כמו טירה מתנפחת.
And I would jump on him like a bouncy castle.
הייתי קופץ לנהר הדסון כדי להתרחק מהפרות האלה.
I'd jump into the Hudson River to get away from those cows.
כמו מתנפחים, שהילד קופץ בהם.
Like bouncy castles, like the one kids jump on.
ראית אותו קופץ מהמרפסת של הדירה אותה חלקתם.
You saw him jump off the balcony Of the apartment That you shared.
למעשה, הייתי קופץ על הרעיון.
In fact, I'd jump all over that idea.
הופתע אם לא היית קופץ אחריו.
Was surprised you didn't jump after him.
למה אתה תמיד קופץ ככה מעל האוטו?
Why do you always jump over the car like that?
לפעמים טארק היה מצביע על הפסל והיה קופץ מעלה ומטה
Sometimes Tarek would point at the Statue and jump up and down
ואז אתה קופץ בנג"י ברגע המתאים.
And then you bungee jump down at the right time.
אם היית מבקשת, הייתי קופץ מהגג.
You know, if you asked, I would jump off the roof.
ואז הייתי קופץ עליהם, ומתעמת איתם
And then I would jump out at them and confront them
הוא היה קופץ למכונת הזמן שלו ומתקן את הכל?
What, is he going to jump into his time machine and fix everything?
אני קופץ על מיון והפציעות חריפות ביותר.
I'll jump on triage and the most acute injuries.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2113. מדויק: 2113. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo