הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קוצר" לאנגלית

ראה גם: קוצר נשימה
חפש את קוצר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
reaper
shortness
brevity
reap
harvesting
harvest

הצעות

96
זה הזמן להתעמת עם קוצר הנשמות אתם בדרככם לגיהינום
It's time to face the reaper You're on your way to hell
מורה, מנהיג, קדוש קוצר מחפש של הלהבה.
Teacher, leader, holy reaper, seeker of the flame.
יסביר את קוצר של נשימה וכאב בחזה.
Would explain the shortness of breath and chest pain.
לקראת הסוף, אתה תתחיל להרגיש, חלש קוצר ניסיון של נשימה.
Towards the end, you'll start to feel weak, experience shortness of breath.
שילמד אותך להתעסק עם תותחי קונפטי של קוצר אחר.
That'll teach you to mess with another reaper's confetti cannons.
כל העדים אומרים שהם"מעולם לא ראו עיניים כשל ה "קוצר.
Every witness says that they've never seen eyes like the Reaper.
פיקוד, זה קוצר 13, טייס בולס.
Command, this is Reaper 13, airman Bowles.
לכל קוצר יש את הסגנון שלו.
Every reaper has their own style.
לדעתי ה "קוצר" הזה הוא פולטרגייסט מוגבל חברתית שמנסה לשגע אותך.
I think that this Reaper is a poltergeist with limited social skills who's messing with you.
אז, אם נשיג ירי מדוייק, נוכל להוריד אותו בעזרת מזל"ט קוצר.
So, if we can get a clear shot, we can take him out by reaper drone.
אני קוצר שלקח בובי זינגר לגיהינום.
I am the reaper who took Bobby Singer to Hell.
קוצר את המספרים שלנו, מחזיק אותנו באפילה.
Harvesting our numbers, keeping us in the dark.
הצוות שלנו קוצר אותנו ברגע זה.
Our team is harvesting it as we speak.
אתה קוצר את שזרעת, השגריר.
You reap what you sow, Ambassador.
לוח הזמנים של המתקפה, המשולבת על המבנה קוצר
The timetable for the coordinated attack on that structure has been moved up.
ועכשיו אני קוצר את מה שזרעתי.
And now I reap what I sowed.
אז אתה עדיין קוצר בסביבה מר מוות?
So you still reap around here, do you, Mr. Death?
טיפ קטן - אתה רוצה נשמות, מכנים קוצר.
Little tip - you want souls, call a reaper.
זה משהו שרק קוצר יכול לעשות.
That's something only a reaper can do.
פרש חסר ראש קוצר אנשים כדי להביא לאחרית הימים?
A headless horseman is mowing people down to bring about the end of days?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 783. מדויק: 783. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo