הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קורא" לאנגלית

חפש את קורא ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

מה זמן שאתה קורא ל נסיכה בבוקר?
What time will you call for the princess in the morning?
ניתן להזמין אחד לשנינו כאשר אתה קורא ולעשות הסתייגויות.
You can order one for both of us when you call and make the reservations.
עם ביטול הבחירה באפשרות זו, InDesign שומר את קישורי OPI, אך אינו קורא אותם.
When this option is deselected, InDesign preserves the OPI links but does not read them.
כשאתה קורא בין השורות זה מדהים איך שהמשמעות משתנה.
When you read between the lines, it's remarkable how the meanings change.
קורא לו בילי, במקרה שתהית.
His name is Billy, in case you were wondering.
כבודו אני קורא לבראד מוריסון לדוכן.
Your Honor, I call Brad Morris to the stand.
אמרתי לך בטלפון אתה קורא לי ג'יי-טריין.
I told you on the phone - you call me J-Train.
אתה קורא לאלוקים הוא יקבל אותך.
You call out to God, he shall accept you.
למה אתה חושב שאני קורא להן גולגאחרא
Why do you think I call them "golgapoops?"
אתה קורא פעלולים שמשכתם בעזרת הגברת הראשונה?
You call that stunt you pulled with the first lady help?
הם יחזרו כשאני קורא אותם בטלפון.
They'll come back when I call them on the phone.
כעת המילה אינה סוחפת אותי כשאני קורא
Now the Word does not take me when I read.
אני קורא להחלטה לזרוק החוצה את הפולש
I call for a decision to cast out the intruder.
למה שקורה פה אתה קורא דליפה?
! You call what's going on here a leak?
איך אתה קורא בומרנג שלא יחזור?
What do you call a boomerang that doesn't come back?
אני שונא כשאתה קורא לי חולני.
I hate it when you call me sick like that.
זו הסיבה שהעיתונים קורא לוהשומרוני טוב.
That's why the papers call him The Good Samaritan.
זו תערובת קטנה שאני קורא לה...
This is a little homespun concoction I like to call...
אני קורא לכל האנשים החופשיים לחשוב בצי...
I call on all free-thinking people in the fleet. I...
מדוע הוא לא קורא לי מלכתחילה?
Why didn't he call me in the first place?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 15746. מדויק: 15746. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo