הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קורי העכביש" לאנגלית

spider's web
spider web
spiderweb
cobwebs
cobweb
spider silk
אתה אוהב את קורי העכביש שלי?
Do you like my spider's web?
זה מבטיח שגברת פאולר היא היחידה"שברשותה יהיה "קורי העכביש.
It guarantees Mrs Fowler sole ownership of the Spider's Web.
'תראי את שברי 'קורי העכביש על העצם הקדמית.
Look at the spider web fractures on the frontal bone.
אבל מה עם קורי העכביש?
But what about the spider web?
אתה רואה את קורי העכביש?
You see this spiderweb?
"אתם לא ווידאתם ש" קורי העכביש שלכם הולך להגן נגד גנבים.
You don't insure whatever your Spider's Web is going to protect against theft.
זבובים עפים אל קורי העכביש כי הם אולי חושבים שימצאו שם מזון, אז הלכתי מרצון אחרי הפיתיון, ונלכדנו יחד במלכודת.
Flies go into a spider's web because they might think there is some food for them there, so I willingly went after the bait, and we got caught together in a trap.
כי אם לא, "קורי העכביש" ייהרס וגברת פאולר לא תקבל פרוטה.
Because if I don't, Spider's Web will be discredited and Mrs Fowler won't get a penny.
המתקן של קורי העכביש?
The spider web thing?
אי אפשר שלא לקרוע את קורי העכביש האלה.
You can't help but actually ripping that spider web apart.
הם חתמו על הסכם כדי לקבל פאטנט אבל אז לפני כמה שבועות חזרו לפאולר ואמרו לו שהרעיון כבר מוגן עם מוצר"זהה שנקרא "קורי העכביש.
They took on the contract to obtain a patent, but then went back to Fowler a few weeks later and told him the idea was already protected with a similar product called Spider's Web.
ודוגמת קורי העכביש הזאת מתייחסת לקואורדינטות הלוקאליות בשמיים.
And that spider web pattern corresponds to the local coordinates in the sky.
מערכת "קורי העכביש" היא כמו.
The Spider's Web security system is like a mesh.
כדי לנקות את קורי העכביש, אני צריך משהו מעורר באמת.
To clean out the cobwebs, I need something truly stimulating.
מסיר את קורי העכביש ואת הצער,
Clears away the cobwebs And the sorrow
הוא בטח לא שומע אותך בגלל קורי העכביש?
Probably can't hear you 'cause of all the cobwebs.
ומה לגבי האבק, את קורי העכביש?
And what about the dust, the cobwebs?
נותנת לי תקווה מוריד את קורי העכביש של העצב מהדלת שלי
Giving me hope Sweeping the cobwebs of sadness away from my door
קיווינו שאת תוכלי להתיר את קורי העכביש.
We were hoping that you can help clear away his cobwebs.
אני רק רוצה שיעור, לפוצץ את קורי העכביש.
I just want a lesson, blow away the cobwebs.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88. מדויק: 88. זמן שחלף: 191 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo