הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קטן" לאנגלית

חפש את קטן ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

489
380
זוהי שערה בודדת עם קצה מפוצל קטן.
Here's an individual hair with a little split end there.
זה יצור קטן שנמצא במדבר בנמיביה.
This is a little critter that's in the Namibian desert.
המאגר שהועבר אל MQGetQueueSecurity קטן מדי.
The buffer passed to MQGetQueueSecurity is too small.
פתח חלון OneNote קטן כדי לרשום הערות הנשמרות באופן אוטומטי במקטע הערות לא מתויקות.
Open a small OneNote window to take notes that are automatically saved in the Unfiled Notes section.
המאפיין DisplayIndex של DataGridViewColumn חייב להיות קטן יותר ממספר העמודות.
The DisplayIndex property of a DataGridViewColumn must be smaller than the number of columns.
מעניין שאני שאלתי שאלה זו כשהייתי ילד קטן
Interestingly, I asked this question when I was a little kid.
ואני מנחה רכב רובוטי קטן דרך מסדרון הספינה.
And I'm flying a little robotic vehicle through the corridor of the ship.
אף שהמקום קטן, זו מסעדה גדולה.
Even though it's small, it's a great restaurant.
בעזרת קישוריות Ethernet וקישוריות אלחוטית יוכלו משתמשים רבים להדפיס מכל מקום בבית או במשרד קטן.
With Ethernet and wireless connectivity, multiple users can print from anywhere within your home or small office.
בין אם מדובר בעסק קטן או בארגון גלובלי, Dell יכולה להתאים לך את פתרון התמיכה הנכון.
Whether it is a small business or a global organization, Dell can help tailor the right support solution.
שירות באתר עבור מדפסות נבחרות של Dell: עסק קטן ובינוני: ייתכן שהשירות יסופק על ידי צד שלישי.
On-Site Service for Select Dell Printers: Small and Medium Business: Service may be provided by third-party.
אפילו מתאם WiDi האופציונלי הוא קטן וקל משקל.
Even the optional WiDi adapter is small and lightweight.
כשיכולות התצוגה אינן מספיקות להצגת טקסט בגודל קטן, InDesign מציג את הטקסט כפס אפור.
When display capabilities are insufficient to show text at a small size, InDesign displays the text as a dimmed bar.
וכך אני מבקש לסיים בשיר קטן.
And so I want to close with a little song.
יהיה להם מחשב קטן המחובר לאינטרנט בכיסם.
They would have a small computer connected to the Internet in their pocket.
זה צוללן קטן שם למעלה בפינה.
That's a little diver up there in the corner.
זה לא המתכון לקריאות בגודל קטן.
This is not the recipe for legibility at small size.
ואז הם יוצרים אוהל קטן לתינוק.
And then they make a little tent for the baby.
יישומון קטן המציג מעט פרטים באשר לתעבורה בהתקן הרשת שצוין
A little applet that displays some information on the traffic on the specified network device
זה טוב, בגלל שיש עוד ענין קטן
That's good, because there's one other small detail.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34076. מדויק: 34076. זמן שחלף: 206 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo