הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קיפאון" לאנגלית

חפש את קיפאון ב: הגדרה מילים נרדפות
standstill
freeze
stalemate
stagnation
freezing
deadlock
frost
in stasis
antifreeze
זה דבר על תנועת קיפאון, נכון?
That's the thing about standstill traffic, right?
עד שאחיך מתחיל לדבר, אנחנו במצב של קיפאון.
Until your brother starts talking, we're at a standstill.
אם כך, מוטב שתעזוב, לפני קיפאון החורף.
Then you better leave soon, before the winter freeze.
או, כמו שאני אוהב לקרוא להם, כדורי קיפאון!
Or, as I like to call 'em, freeze balls.
אמא שלי תמיד מנסה להתאחד אותם, אך קיפאון מוחלט.
My mom always tries to reunite them, but total stalemate.
כל השנים האלה, אני כבר משתמש "קיפאון"
All these years, I've been using "stalemate,"
טיבריוס הביא את מרכז הפעילות של האימפריה הזו למצב קיפאון.
Tiberius had brought the hub of this huge empire to a standstill.
מואד'יב והפרימן הביאו את תפוקת הספייס למצב של קיפאון.
Muad'Dib and the Fremen brought spice production to a standstill.
מוטורסים לתת כל מה שאתה של המומנט שלהם מאפס סל"ד, קיפאון.
Electric motors give you all of their torque from zero rpm, standstill.
סליי ממש מתקשה להתמודד עם קיפאון מוחי רציני.
Sly is just really struggling from a major, major brain freeze.
"אני לא בטוח ש" קיפאון מוח זה תיאור מדויק.
I don't think "brain freeze" is an accurate description here.
איך אני יודע את זה אני קוראת לזה קיפאון מוחי?.
How do I know that? I call it a Brain Freeze.
הבנקים לא יכולים להלוות כסף שאין להם, אז הכלכלה במצב של קיפאון.
The banks cannot lend money that they don't have so the economy is at a standstill.
נדרש כה הרבה מאמץ כדי לשחות עם גרון הפעור במלואו שהלווייתן נכנס למעשה למצב של קיפאון.
It takes so much effort to swim with a fully extended throat that the whale virtually comes to a standstill.
תתאר כל טעם, ואל תשכח את קיפאון המוח.
And don't forget the brain freeze.
היא רצתה להרוג אותך אחרי שיצאנו קיפאון.
She wanted to kill you after we got out of stasis.
אני מכין להעיר את האישה שמצאנו קיפאון.
I'm preparing to wake the woman we found in stasis.
כדי לנטרל את השפעת קיפאון החיים.
Protein supplement to counteract the effects of the Praxian stasis.
אנחנו הגענו למשהו הנראה כמו קיפאון.
We seem to have come to something of a standstill.
קובץ זה נוצר היום נכנסנו קיפאון.
That file was created the day we went into stasis.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 249. מדויק: 249. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo