הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קיר" לאנגלית

wall
kir
mural drywall
tapestry
wall-to-wall
tapestries

הצעות

תלשת חתיכה שלמה של קיר מהבית!
You ripped a whole chunk of wall out of the house!
תסכים להצטלם עבור קיר התהילה שלנו?
If you wouldn't mind taking a picture for our wall of fame?
אתה הטיפוס שותה קיר עם אנטואן פלמון.
You're the type to drink kir with Antoine Flemmadon.
חשבתי שהוא מתייחס למצלמות האבטחה על קיר הכלא.
I thought he was referring To the security cameras on the prison wall.
שמעתי אותו בפלאפון דרך קיר האמבטיה.
I may have heard him on the phone through the bathroom wall.
כשהמטוס יתחיל להתהפך, תישארו על קיר התא.
When the plane starts to roll, Stay on the cabin wall.
מר ריבס, קיר הווידאו ולהפעלתו.
Mr. Reeves, the video wall is up and running.
המעבדה מאחורי קיר הפיצוץ נהרסה בתאונה.
But the lab behind the blast wall wasn't damaged in the accident.
פרקר אומרת שאין כספות קיר למעלה.
Well, Parker says there are no wall safes upstairs.
וזה לא סתם קיר מעץ גדול.
And it's not just any big wooden wall.
אנחנו בפתח החניון, קיר לבן.
WE'RE AT THE GARAGE ENTRANCE, WHITE WALL.
בהתחלה זה היה מפחיד הצללים על קיר חדר השינה בלילה.
First it was the freaky shadows on the bedroom wall at night.
יש לכם קיר שלם שמוקדש למסתוריון?
You have an entire wall dedicated to Mysterion?
אני יודעת כיוון שזה כתוב בדם על קיר המרתף שלי.
I know because it's written in blood on my basement wall.
קיר זה חייב לשבור לפניי או שאני אמות בניסיון!
This wall must break before me or I die trying!
הילד הזה ירוץ דרך קיר לבנים בשבילך.
That boy would run through a brick wall for you.
התמונה על כל קיר בכל גבעה.
The image is on every wall, on every hill.
אני אחיה על קיר הפייסבוק שלך!
I will live on your Facebook wall!
בחיפוש שנערך מצאו כספת קיר, שאחיו של הקורבן פתח בשבילנו.
Search of the premises turned up a wall safe, which the victim's brother opened for us.
ולא ראיתי שום נקבי קליעים על קיר המועדון
I didn't see no bullet holes in that beer joint wall.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3688. מדויק: 3688. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo