הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קירבה" לאנגלית

proximity
closeness
kinship
intimacy
affinity
adjacency
rapport
relation
closer to
not related
familiarity
זה אמור להיות קל יותר עם קירבה פיזית
It's supposed to be easier with physical proximity.
הקוים המטושטשים האלה כאן מתכוון הם היו בסוגר קירבה
THESE BLURRED LINES HERE MEANS THEY'VE BEEN IN CLOSE PROXIMITY
האנשים שלי מאמינים שזו הדרך להשיג קירבה לנשמה גדולה.
My people believe it's the way to achieve closeness to the Great Spirit.
אני מרגיש קירבה למקהלה הזו, כמעט כמו אל משפחה.
I feel a closeness to this choir - almost like a family.
האדם היחידי שהרגשתי אליו קירבה מת 300 שנה לפני הולדת ישו.
The only person with whom I felt kinship died 300 years before the birth of Christ.
דובים שחורים שלא מרגישים שום קירבה לאנשים שחורים.
Black bears that feel no kinship to black men.
תחלקו את הרשימה לפי קירבה לתחנת הדלק.
Divvy up the list by proximity to the gas station.
דיפלומטיה כמעט תמיד נקבעת בשל קירבה שכזו.
Diplomacy is nearly always settled by such proximity.
אני צריכה מגע קירבה, כדי שזה יעבוד.
I need contact, closeness to make this work.
אבל האם תהיה לנו קירבה כמו שיש לכם?
But could we have the closeness like you have?
עם בני אדם אני עדיין צריך קירבה.
With people, I still need proximity.
הבורג שידר סיגנל קירבה של בורג.
The drone transmitted a Borg proximity signal.
ארבע שנים של קירבה וחלוקה, שבסופם היא שברה לך את הלב
Four years of closeness and sharing, after which she ripped your heart out.
יש בה מעגל קירבה אז אל תנסה לברוח.
It has a proximity circuit, so please don't run.
וזה מה שפספסתי סוג כזה של קירבה.
And that's what I've missed out on, that kind of closeness.
אנו רוצים לסלק את המתחים. אנו רוצים קירבה.
We want to neutralize the tensions. We want closeness.
ואתה חש קירבה רגשית לדמות בגלל מה שאתה מרגיש כשאתה נמצא בקירבה פיזית,
And you feel an emotional closeness to the character because of what you feel to be a physical closeness.
לא תביני לעולם שמגע, פיזי הוא חלק מהטיפול מגע, שיוצר קירבה ואמון.
You never understood that touch may be part of the that it creates closeness and trust.
מחשב, הצג סריקת קירבה על לוטנט טובאק בשעה 14:22.
Computer, display proximity scan of Lieutenant Tuvok at 1422 hours.
מספר כניסות, יציאות, מספר מצלמות אבטחה, נוכחות משטרתית, קירבה לכביש מהיר וכן הלאה.
Number of ingresses, egresses, number of security cameras police presence, proximity to the freeway and so on.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 191. מדויק: 191. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo