הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קליפה" לאנגלית

חפש את קליפה ב: הגדרה מילים נרדפות
shell
bark
husk
peel
crust
rind
cortex
skin
cortical
כך שמה שהמושל קיבל היה קליפה ריקה
So what the governor got was an empty shell.
המקום הזה תמיד היה בניין בשבילי, קליפה ריקה.
This place was always a building to me - an empty Shell.
הוא נקרא עכביש קליפה דארוויני והנקבה מחזיקה באסטרטגיה מופלאה.
It's called Darwin's bark spider and the female has a remarkable strategy.
זה בטח רק חתיכת קליפה מתה.
It's probably just a dead piece of bark.
קליפה סיפקה מפעילי סוכנות עם האופציה החזקה בעיה דיסקרטית פתרון בתחום.
Husk has provided Agency operators with the robust option of discreet problem solving in the field.
קליפה מרוסקת ומסכנה של מה שהיה פעם רובוט!
You poor, mangled husk of what was once a robot!
יש לי חתיכת קליפה בקערה וכש...
I got a little shell in the bowl.
השיבוטים הם קליפה ריקה בלי שחור.
The clones are an empty shell without Black.
קליפה ריקה מי שמבקש לזרוע הרס.
An empty shell who seeks to wreak havoc.
אבל זה עדיין קליפה ריקה בלי רגשות ומחשבות.
But it is still an empty shell without feelings and thoughts.
תנשום נשימה אחרונה, תהיה קליפה ריקה ובמותך...
Breathe your last, be empty shell and by your death...
מתחת כי קליפה קשה אתה עדיין רק ילד.
Underneath that hard shell you're still just a boy.
רק אז אוכל להתחיל לחיות שוב קליפה ריקה הייתי
Only then can I begin to live again An empty shell I used to be
קליפה ריקה של ילדה שלגמרי מכרה את הערכים שלה?
Empty shell of a girl who's completely sold out hervalues?
אין קליפה קשה מספיק שתמנע ממני להיכנס.
There is no shell so hard I cannot find a way in...
אבל קליפה זו היא הדרך היחידה אנחנו יכולים לתפוס אותו.
But this shell is the only way we can perceive it.
רק קליפה ריקה נשארת, בגלל שמלכודת של תייר.
Only an empty shell remains, as a tourist trap.
הם מגישים אותם נא על חצי קליפה
They serve them raw on the half shell.
הוא יילל קצת סוג המוזר של קליפה, משהו כזה
He whined a little the strangest kind of bark, something like this
בחזרה קליפה ריקה, אני חושב לעצמי
An empty shell, I think to myself,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 277. מדויק: 277. זמן שחלף: 187 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo