הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קמעונאות" לאנגלית

חפש את קמעונאות ב: הגדרה מילים נרדפות
retail
retailing
באמת - קמעונאות זה לפריירים -.
Really? - Retail is for suckers.
קמעונאות טיפול יכול להיות מאוד יעיל בהקלה כי לחץ ארמגדון.
Retail therapy can be very effective in relieving that Armageddon stress.
החברים שלי, אנחנו מסתכלים קמעונאות אלה רק כמה חודשים עבור פחות מכמה ג'ינס.
My friends, we are looking at retailing these in just a few months for less than a pair of jeans.
קאל שהוא קמעונאות, אחי.
Cal that's retailing, dude.
זה אומר עבודה בבניין, גננות, קמעונאות...
That's construction jobs, park management, retail...
באמצעות עומק מארז של 20.5 אינץ', המארז של PowerEdge T310 מותאם במיוחד לשימוש בסביבות משרד אחורי, קמעונאות או משרד קטן שבהם מארז קטן ואקוסטיקה שקטה הם בעלי חשיבות עליונה.
With a chassis depth of 20.5 , the PowerEdge T310's chassis is ideal for use in a back office, retail or small office setting where small chassis and quiet acoustics matter.
לקוחות מכירות ביתיות או לקוחות קמעונאות צרכנים לא זכאים להצטרפות לתוכנית DOSD.
Dell Home Sales Customers or Consumer Retail Customers do not qualify for DOSD.
++ מר מקנזי, כמומחה לאבטחה ברשתות קמעונאות, כיצד היית מדרג את תכנית האבטחה של קונרד ביום המדובר?
Mr. McKenzie, as an expert on retail security, how would you rate Conrad's security plan on the day in question?
עדיף להכין ממנו חמאה ולמכור אותו בקמעונאות.
Do better making butter with the cream, sell it retail.
תמיד החזקתי באקדח מתחת לדלפק כשעבדתי בקמעונאות.
I would always keep a gun under the counter, when I worked retail.
"האם יש לך קודם ניסיון בתחום הקמעונאות"
"Do you have previous experience in retail?"
(תפקיד לבצע - זוהי תוכנת הקמעונאות המתקדמת ביותר בעולם.
This is the most advanced retail software in the world.
(קול נמוך) אתה לא עובד בתחום הקמעונאות.
(Lowered voice) You don't work in retail.
כרגע, הקמעונאות נמצאת בנקודות חלוקה.
Right now retail is in dispensaries.
ובנוסף לקמפיין יחסי הציבור ברחבי המדינה, אנחנו מציעים שכל רשתות הקמעונאות יגבו עמלה סמלית עבור שקיות פלסטיק.
and in addition to the nationwide PR campaign, we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.
שנות השמונים הביאו לנו את ביל גייטס, DOS, כספומטים שהחליפו כספרי בנק, בר-קוד לסריקה כדי לצמצם את העבודה במגזר הקמעונאות.
The 1980s brought us Bill Gates, DOS, ATM machines to replace bank tellers, bar code scanning to cut down on labor in the retail sector.
אבל לא רוצה להיות עובד משכורת כדי משכורת שאר החיים שלי בכל יום בתחום הקמעונאות.
But don't want to be working paycheck to paycheck the rest of my life every day in retail.
בואו נניח שזה הרעיון הכי מדהים בתחום הקמעונאות מאז "אחד פלוס אחד"
And let us assume that this is the most amazing idea in retail since "buy one get one free."
לפיתוח רשת חנויות קמעונאות
Develop a chain of retail stores.
קמעונאות, מזון ולינה, תיקונים
Retail, food and lodging, repairs
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 143. מדויק: 81. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo