הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קעקועי" לאנגלית

מחלקת-הענישה שומרת תיעוד של כל קעקועי האסירים.
The Department of Corrections keeps records of all the inmates' tattoos.
הנבל משתמש קעקועי בראון כהצהרה של כוח.
The villain uses tattoos Brown as a statement of power.
היורה היה לוס מג קעקועי כנופיה, שנהגו במכונית הגנובה.
The shooter had Los Mag gang tats, drove the stolen car.
אולי אפילו קליפר טוב יותר ממך לפי כל קעקועי ההרג הללו.
Maybe even a better Clipper than you judging by all them kill tats.
לשלושת האנשים שתקפו את המסיבה היו קעקועי פנים ייחודיים מאוד.
The three men who attacked the party had very distinctive facial tattoos.
אוקיי, אני רוצה לחפש מציתים עם קעקועי פרפר.
Okay, run a search on all arsonists with butterfly tattoos.
קעקועי הפרחים הזדהמו, אז הם גוססים.
The flower tattoos have become infected and they're dying.
זה אומר שאני יכולה לקבל את קעקועי כשפית האוויר שלי?
Does that mean I can get my airbender tattoos?
אנחנו יכולים לקבל מכוסה גופך קעקועי תזכורת, כמו הבחור מ ממנטו.
We can get your body covered in reminder tattoos, like that dude from Memento.
אף אחד לא מבקש ממני להגיע, כאילו קעקועי ידידות או משהו כזה.
No one ever asks me to get, like, friendship tattoos or whatever.
יש לך קעקועי פנים, חבר.
You got face tattoos, friend.
עדו של כתם על ידע של קעקועי כנופיות?
Witness with a spot-on knowledge of gang tattoos.
טוב, אז למה אני צריכה לדעת שהיו להם קעקועי התחייבות?
OK, so why would I need to know That they had commitment tattoos?
אם התקשרת כדי לראות את העיצוב של קעקועי הכלא שלי, הם עדיין בבנייה.
If you called to see the design for my prison tats, they're still in R and D.
כדאי שנבדוק את העבר הפלילי של לונה, טביעות האצבעות שלו מופיעות במערכת שלנו, ואלה קעקועי כנופיה.
We might want to check criminal history on Luna. Prints in the system, and those are gang tats.
על מנת לקבל את, קעקועי כשף האויר שלך יהיה עליך לבצע מדיטציה לפרקי זמן גדולים מבלי לאבד ריכוז.
To get your Airbending tattoos, you have to meditate for long periods of time Without losing focus.
הבחורים שירו עליי היו קעקועים משוכללים, שרוולים מלאים...
The guys who shot at me had these... elaborate tattoos, full sleeves.
השתכרנו בפגישה השנייה שלנו ועשינו קעקועים.
Well, we got drunk on our second date and exchanged tattoos.
הרבה אנשים מבקשים ממך להסיר קעקועים?
You get a lot of people asking you about removing tattoos?
אז אתה מצליח להתפרנס כראוי מקעקוע קעקועים?
So do you manage to make a decent living applying your tattoos?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 776. מדויק: 776. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo