הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קפדני" לאנגלית

חפש את קפדני ב: הגדרה מילים נרדפות
strict
rigorous
meticulous
careful
severe
pedantic
so rigid
קביעת ההגדרה של אפשרות להידור קפדני של Visual Basic.
Indicates the setting of the Visual Basic strict compile option.
בנאדם, העוצר שלהם בטוח קפדני.
Boy, their curfew must be strict.
ולכן הייתי סניגור קפדני מאוד של אמצעי ביטחון חזקים.
And that's why I have been a very rigorous advocate of tough security measures.
יבחר בבית החולים "'מרילנג קולג, היה תהליך בחירה קפדני
"pick Maryland College Hospital?" There was a rigorous selection process.
הטבח הוא לא הגיוני, אולם קפדני ומחושב
The butchery is irrational, yet... meticulous and deliberate.
אבל למזלנו, הוא שמר תיעוד קפדני.
But lucky for us, he kept meticulous records.
וכל זה מתבצע תחת פיקוח קפדני של העירייה.
And this is all done under the strict oversight of the city.
יש לנו קוד לבוש קפדני מאוד כאן במועדון המטרו.
We have a very strict dress code here at the Metro Club.
ויש לנו תהליך קפדני של רישום מבקר.
And we have a strict registration process for any visitors.
אלא הם שומרים על לוח-שנה קפדני.
Rather, they keep a strict calendar.
תהליך הסינון שלך קפדני יותר ויותר.
Your screening process is getting ever more rigorous.
מצפה לך לוח זמנים קפדני ומפרך.
You can expect a rigorous and grueling schedule.
בהתאם לנוהל רפואי קפדני, הם נתנו ללוק אלפית מיליליטר של התרופה אדרנלין.
Now, following strict medical protocol, they administered Luke 1/1,000 milliliters of the drug Epinephrine.
אחד שנבחר על ידי מדינת האוסטרי הוא מסורתי קפדני.
The one chosen by the Austrian State is a strict traditionalist.
אני חושש שאתה ל כמה דיון קפדני.
I'm afraid you're in for some rigorous debate.
אני מבין שזה היה חינוך קפדני למדי ובתקופה אחרת,
And while I realised that was a pretty strict upbringing and a different time...
אם כן, החלתי בתהליך מדעי קפדני מאד.
So, I started a very rigorous scientific process.
עלינו להיות קפדני, שיטתי, מדעי בעבודתנו, או כוחות הריאקציה ירסקו אותנו.
We must be rigorous, methodical, scientific in our work, or the forces of Reaction will crush us.
יש לי להגיד לך, התהליך שלי הוא לא קפדני.
I got to tell you, my process is not rigorous.
זה בקושי מספיק זמן בשבילו לארגן רצח וניקוי קפדני של הזירה.
That's hardly enough time for him to arrange a murder and meticulous cleansing of the scene.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 337. מדויק: 337. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo