הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קפיצת מדרגה" לאנגלית

חפש את קפיצת מדרגה ב: הגדרה מילים נרדפות
quantum leap
a step up
וכך כי קפיצת מדרגה ניתן להסביר עם חוצנים ישיר התערבות של העבר שלנו.
And so that quantum leap can be explained with a direct extraterrestrial intervention of our past.
מרקורי מהווה קפיצת מדרגה מבחינת אמצעי ביטחון הקשר שלנו.
Mercury is a quantum leap in our communications security.
אני חייב לומר, זו קפיצת מדרגה מהמקום שבו הייתם.
I say, this is a step up from where you boys used to hang your hat.
מבטיח שתהיה קפיצת מדרגה.
I promise you it'll be a step up.
אבל אם האלים היו, למעשה, מבקרים זרים, אולי האנושות של קפיצת מדרגה קדימה יש לו יותר ממוצא גלקטי?
But if the gods were, in fact, alien visitors, might mankind's quantum leap forward have had a more intergalactic origin?
אז קפיצת מדרגה זו ב פיתוח, המפץ הגדול הזה של ידע או אינטליגנציה, כל של קרה פתאומית.
So this quantum leap in development, this big bang of knowledge or intelligence, all of a sudden happened.
אנחנו הולכים לבצע קפיצת מדרגה.
We're about to make the quantum leap.
אבל זו קפיצת מדרגה.
But this is the quantum leap.
זה לבטח קפיצת מדרגה מהמקום בו דודי טדי היה נוהג למשכן
This is certainly a step up From the place my uncle teddie used to pawn
זו קפיצת מדרגה משמעותית לכל לוחם...
Now, that's a tremendous jump for any fighter.
דרושה קפיצת מדרגה באינטליגנציה כדי לזהות את התמונה של עצמכם.
It takes a quantum leap in brainpower to recognise your own image.
זו הייתה קפיצת מדרגה בהיסטוריה האנושית.
It was a considerable leap in human history.
להיות מספר 2 בדרום מנהטן תהיה קפיצת מדרגה
Being number two in Manhattan South, it would be a stepping stone.
אך מבוסס על העמדות, הם עשו קפיצת מדרגה מושכלת של אמונה לשם כך.
But based on the positions, they took the educated leap of faith to do so.
בחיי, מני עשה היום קפיצת מדרגה מבחינת אלי.
Boy, Manny sure took a big leap with Ellie today.
אבל איך עשו כזה קדימה קפיצת מדרגה טכנולוגית לקרות כל כך מהר?
But how did such a technological leap forward happen so quickly?
זאת היתה קפיצת מדרגה רצינית, נכון?
That was a great leap forward, right?
זו יכולה להיות קפיצת מדרגה מקצועית בשבילה.
This could be a career-maker for her.
ובאותו הזמן לא היה שום ספק כי ג'סי אוונס היה קפיצת מדרגה קדימה במסלול.
And at the time there was no question that Jesse Owens was a quantum leap forward in track.
כשהם גומרים, הם קפיצת מדרגה לחדר הניתוח הבא.
When they're done, they'll leapfrog to the next OR.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo