הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קרמיקה" לאנגלית

חפש את קרמיקה ב: הגדרה מילים נרדפות
אז למה היו חתיכות קרמיקה בפצע?
So why were there fragments of ceramic in the wound?
הוא מקשיב למים המכים כנגד קיר קרמיקה.
He listens to water beating against a ceramic wall.
מעוגל, קרמיקה, כמו אגרטל גדול?
Curved, ceramic, like a large vase?
מצאנו חתיכות קטנות של קרמיקה בפצעיה.
We found small pieces of ceramic in her wounds.
אבל אם לבודד אותם עם תרכובת קרמיקה...
But if we insulate them with a ceramic compound...
סטיג הטבעה על בלמי קרמיקה פחמן.
Stig stamping on those carbon ceramic brakes.
היה לך כי גמד הגינה קרמיקה?
And you had that ceramic garden gnome?
או לאסוף אותם קצת בובות קרמיקה, אתה יודע?
Or collecting those little ceramic dolls, you know?
חתיחות של מה יכול להיות חצץ או קרמיקה שבורה.
Bits of what could be gravel or broken ceramic.
קרמיקה לא מתחלדת, אז זה מעולה לצלילות עמוק בים.
Ceramic doesn't rust, so it's great for deep-sea dives.
זה עשוי כמעט כולו מפיירקס, קרמיקה וסיבי פחמן.
It's made almost entirely of Pyrex, ceramic, and carbon fiber.
זה אולי מתכת או קרמיקה, סוג של צעצוע.
It's metal or ceramic, maybe some kind of toy.
ישנם 1,000 של אלה מסנני מים קרמיקה הדור הבא המגיעים בקינשאסה מחר.
There are 1,000 of these next-gen ceramic water filters arriving in Kinshasa tomorrow.
שורד סקיצות מתאר בפעמון כבעל קרמיקה כיסוי ומימדים המדידה שגובהה שלושה מטרים וחמישה מטרים קוטרו.
Surviving sketches depict the bell as having a ceramic covering and dimensions measuring ten feet high and five feet in diameter.
למזלך, אף אחד אריחי קרמיקה אלה הם רופפים, אחרת הייתי להשליך אותו על הראש.
Fortunately for you, none of these ceramic tiles is loose, otherwise I'd chuck it at your head.
הוא אינו מסוגל לעבור דרך קרמיקה, אבל הוא מסוגל לעבור דרך קירות.
It cannot pass through ceramic, but it can pass through walls.
עם זאת, היא תמיס מתכת סלע, זכוכית, קרמיקה.
It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic.
ספר לנו היכן הם נמצאים יהיה לך צמר שמיכה עם צנרת תה חם בקערת קרמיקה מחכה על הידיים שלך סגולים גזם.
Tell us where they are and you'll have a wool blanket with tea piping hot in a ceramic bowl waiting for your purple pruned hands.
הראש והחזה נפגעו על ידי מנורת קרמיקה וטוסטר מתכתי, והיו 30 פצעי דקירות.
The head and chest were struck with a ceramic lamp and a metal toaster, and there were 30 stab wounds.
אתה לא יכול לעזור, אבל לדרוך על שטיח של שברי קרמיקה אשר יכול להיות כל דבר החל ישן 3,000 עד 6,000 שנים.
As you walk around, you can't help but tread on a carpet of ceramic fragments which could be anything from 3,000 to 6,000 years old.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 154. מדויק: 154. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo