הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קרן נאמנות" לאנגלית

חפש את קרן נאמנות ב: הגדרה מילים נרדפות
trust fund
trust
mutual fund
trust-fund
לאיזו קרן נאמנות היא בדיוק קיבלה גישה?
What trust fund did she just get access to?
נראה כמו מישהו התחבר עם תינוק קרן נאמנות!
Looks like somebody hooked up with a trust fund baby!
שצריך עזרה להציל את הנכסים המוקפאים שלו מאיזה קרן נאמנות.
Who needs help recovering frozen assets from some trust.
אני יודע איך לפתוח קרן נאמנות.
I know how to open a mutual fund.
אולי הוא לא זקוק לכל מזומני קרן נאמנות זו.
Maybe he doesn't need all this trust fund cash.
ילדת קרן נאמנות עשירה מבינה שהעולם לא סובב סביבה.
Rich trust fund kid realizes the world doesn't revolve around her.
מארק היה הסכם קרן נאמנות ייערך לפני עשרה ימים.
Mark had a trust fund agreement drawn up ten days ago.
יש קרן נאמנות בשמי עם מיליון דולרים בזה.
There's a trust fund in my name with $1 million in it.
שלי צעד-אבא להקים קרן נאמנות בשבילי.
My step-dad set up a trust fund for me.
יש לי כמה נושאים לסדר ואחד מהם הוא להקים קרן נאמנות לרורי.
I have some things to put in order... and one of them is setting up a trust fund for Rory.
תגרום לזה להיראות כמו קרן נאמנות מדודה לא ידועה.
Make it look like a trust fund from some unknown aunt.
איך אני זוכה לבחורה עם קרן נאמנות?
How do I land a girl with a trust fund?
מסתבר שאמא שלי השאירה לי קרן נאמנות.
Turns out my mom left me a trust fund.
אדי היה עושה קצת עסקים עם כמה פרחחים קרן נאמנות.
Eddie was doing some business with some trust fund brats.
כמו ילד קרן נאמנות עם משאלת מוות.
Like a trust fund kid with a death wish.
כלומר היום אני מקבל קרן נאמנות.
It means I'm getting may trust fund today.
האם הוא מתכוון ל אנרכיסטים קרן נאמנות?
Does he mean trust fund anarchists?
אתה מאיזו קרן נאמנות או משהו?
Is that, like, a trust fund or something?
ונתן לה קרן נאמנות, יישמר בבטחה שלה.
And gave her a trust fund, kept her safe.
אני מקווה שיש לך קרן נאמנות מוסתרת איפשהו כי...
I hope you have a hidden trust fund somewhere...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 214. מדויק: 214. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo