הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קרני רנטגן" לאנגלית

חפש את קרני רנטגן ב: הגדרה מילים נרדפות
X-ray
x rays
כמה קרני רנטגן, אני מניחה.
It's some x-ray, I guess.
צוות במעבדות ליברמור עובד עם לייזרים, פיזיקה של קרני רנטגן.
There's a team at livermore labs, works with lasers, X-ray physics.
אמרת שאתם מייצרים כאן אקדח קרני רנטגן, נכון?
You said you make X-ray guns here, right?
זו דרך מתקדמת של קרני רנטגן.
It's an advanced X-ray.
שמת לב לעופרת לא ידעתי שסיגלת לעצמך קרני רנטגן
You noticed the lead. I didn't know your x-ray vision had kicked in.
חמישה מתקנים שעוברים דרך קרני רנטגן וגלאי מתכות יעוררו את הגיהנום הקדוש.
Five rigs going through X-ray and metal detectors would raise holy hell with airport security.
מה שבאמת מעניין לגבי קרני רנטגן זה, אם אתם חושבים על זה, שהטכנולוגיה שמשמשת לגילוי סרטן, סמים או סחורה מוברחת או לא משנה מה.
What's interesting really about X-ray really is, if you think about it, is that that technology is used for looking for cancer or looking for drugs, or looking for contraband or whatever.
קרני רנטגן יפגעו בעובר שגדל בתוכה.
X rays will harm the life growing inside of her.
אתה עובד עם קרני רנטגן, חומר רדיואקטיבי או כימיקלים רעילים?
Do you work with X-rays, radioactive material, or toxic chemicals?
הם יוצרים תבניות שלמות וטהורות יותר מאשר קרני רנטגן.
They generate purer and more complete patterns than x-ray beams.
ההיקף המלא של החללים הללו מתגלה על ידי קרני רנטגן.
The full extent of these cavities, is revealed by x-rays.
כחלק מתהליך ההקרנה הן פולטות קרני רנטגן.
As part of the projection process, they emit X-rays.
סרקתי את זה עם קרני רנטגן אולטרה-סגול, פעימות אלקטרומגנטיות.
I've scanned it with x-rays, ultraviolet, mild EM pulses.
קרני רנטגן, יעיל כשאתם בבתי חולים.
X-rays, useful when you go to hospitals.
האיינשטיין הזה נבחר לעמוד מול קרני רנטגן 14 שעות ביום.
This Eistein was chosen to stand in front of X-rays 14 hours a day.
אתה יודע, קרני רנטגן די חסרי תועלת.
You know, x-rays are quite worthless.
כמו אולטרה-סגול אינפרא-אדום, קרני רנטגן.
Like ultraviolet, infra-red, X-rays.
לא אמור להיות גרוע יותר מכ -20 קרני רנטגן.
Shouldn't be any worse than a couple dozen X-rays.
קרני רנטגן א', זה נובמבר הד 6-1-0.
Alpha X Ray, this is November Echo six one zero.
שדות חשמליים אינם קרינה מייננת, כמו קרני רנטגן או אלומות פרוטונים, שמפציצות את הריקמה כדי לשבש את הדי-אן-איי.
Electric fields are not ionizing radiation, like X-rays or proton beams, that bombard tissue to disrupt DNA.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 53. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo