הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קרקע מוצקה" לאנגלית

חפש את קרקע מוצקה ב: הגדרה מילים נרדפות
ground
terra firma
firm ground
solid ground
dry ground
solid surface

הצעות

אני חושב שאנחנו על קרקע מוצקה כאן
I think we're on terra firma here.
סמואל ילדי היקר, אתה בוודאי שמח להיות בבית על קרקע מוצקה.
Dear boy. you must be happy to be home on terra firma.
עושים קפיצות עלובות עם חבלים קשורים למטוס ממטוס סי -141 ונוחתים על קרקע מוצקה.
line jumps out of an Army C... 141... and landing on firm ground.
המחנה עצמו בנוי על קרקע מוצקה
The camp itself is built on firm ground.
קיר בצור, בחזרה על קרקע מוצקה, על אישור.
Tyre wall, back on terra firma, OK.
קרקע מוצקה, הגענו.
Yes! Terra firma, we made it!
מנסה להשיג הבס על קרקע מוצקה כאשר יש טירוף באוויר
Trying to get your bass on solid ground When there's madness in the air
אבל אותם הגבולות אמורים להגדיר ולהגן על קרקע מוצקה של החירות.
but those same boundaries are supposed to define and protect a dry ground of freedom.
אני מאמין שיש קרקע מוצקה עבור לוקח אותך מחוץ לשירות פעיל.
I believe there's solid grounds for taking you out of active duty.
עכשיו הספינות שלנו יהיו יציבות כמו קרקע מוצקה.
Now our ships shall be stable as solid ground.
אז אני חושב שאני על קרקע מוצקה למדי.
Then I think I'm on pretty solid ground.
נשמע כאילו אתה על קרקע מוצקה.
Sounds like you're on solid ground.
אתה בשליטה, על קרקע מוצקה.
You're in control, on solid ground.
אני צריך למצוא קרקע מוצקה, כמה תשובות.
I need to find some solid ground, some answers.
בכמה מהערים הגדולות בעולם, קשה מאוד למצוא קרקע מוצקה.
in some of the great cities of the world, solid ground is getting harder to find.
כמו כן, אם הם חיים, על קרקע מוצקה
Likewise, if they live on a solid surface,
למה שהרחוב יקרוס אם אין דבר מלבד קרקע מוצקה תחתיו?
Why would the street collapse if there's nothing - but solid ground underneath it?
זה כמו קרקע מוצקה לעולם לא נצליח לחדור דרכו.
This is like solid rock, well never be able to get through this.
יום ראשון בחזרה על קרקע מוצקה את צריכה עזרה?
First day back on dry land?
האם אנחנו על קרקע מוצקה עכשיו?
Are we on solid ground now?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 57. מדויק: 57. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo