הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קשיחות" לאנגלית

חפש את קשיחות ב: הגדרה מילים נרדפות
toughness
rigidity
rigor
callousness
stiffness
firmness
hardness
roughness
harshness
tough
rough
rigid
are stiff
roughing off
backdoors
חקלאות זקוקה לסוג של קשיחות, האין זאת.
Farming needs a kind of toughness, doesn't it?
זוהי השוואה של קשיחות קורי ההנפה שנטוו על ידי 21 מינים של עכבישים.
This is the comparison of the toughness of the dragline spilk spun by 21 species of spiders.
מארז מסגסוגת מגנזיום מלאה לקבלת קשיחות הגדולה פי שניים מזו של פלסטיק
Full magnesium-alloy chassis for twice the rigidity of plastic
קשיחות השריר היא כמעט באופן בלעדי נוירולוגית.
Muscle rigidity is almost exclusively neurological.
דרגת קשיחות השרירים מרמזת שהקורבן היה כאן לפחות 8 שעות
Degree of rigor suggests our victim's been here at least eight hours.
שני הגופות נמצאים במצב של קשיחות, כך אנחנו מדברים על 24 עד 36 שעות
Both bodies are coming out of rigor, so we're looking at 24 to 36 hours.
קשיחות השריר יחד עם מעורבות הכבד משמע תסמונת ווילסון.
Muscle rigidity plus liver involvement means Wilson's.
אבי נהג להגיד שאפשר לדעת הרבה על מישהו לפי קשיחות השוקים שלו.
My dad always said you could tell a lot about a man by the rigidity of his shins.
בהתבסס על כְּחִילוּת קשיחות, הייתי אומר בין השעות 10:00 בערב, חצות.
Based on lividity and rigor, I'd say between 10:00 p.m. and midnight.
המכונית זה אולי נראה כמו גיהנום על גלגלים, אבל אתה לא יכול לנצח את זה במונחים של קשיחות.
That car may look like hell on wheels, but you can't beat it in terms of toughness.
אין כיחלון חיצוני, אין קשיחות.
No surface lividity, no rigor.
אז זהו ברנט ויליאמס היקר לי מאוד, בקטע על קשיחות, למקרה שמישהו מכם צריך לדעת איך להיות קשוח בעבודה שאתם עושים. אני חושבת שיש כאן שיעור אמיתי ללמוד ממנו.
so this is my dear, dear Brent Williams, and this is on toughness, in case anybody needs to know about being tough for the work that you do. I think there's a real lesson in this.
הגופה רק בשלב ראשון של קשיחות
The body is just in the first stage of rigor.
הקטע נקרא "קשיחות"
And this is called "Toughness."
בתחילה, פרסות הברזל גרמו לרגלי להיות קשיחות וכבדות.
At first, the iron shoes made my feet feel stiff and heavy.
קשיחות מוגברת וקלות שימוש מגיעים בצורת אפשרויות של מקלדת גומי עם תאורה אחורית, וצג LCD בגודל 14 אינץ' הכולל את טכנולוגיית DirectVue ליכולת קריאה בחוץ.
Increased ruggedness and ease of use come in the form of backlit and rubber, red-backlit keyboard options, and the 14 LCD display incorporates DirectVue technology for outdoor readability.
חברות בגדים מסורתיות בנו שרשראות אספקה גלובליות קשיחות מעבר לים.
Traditional clothing companies have built offshore, global, rigid supply chains.
למה אתה מתנהג איתו בכזו קשיחות?
Why are you being so rough with him?
זה לשנות את קשיחות המתלים ואת תגובת ההגה בשבילך.
It will alter the suspension stiffness and steering response for you.
אז הוא מפגין קשיחות ואתה מציג טוב-לב?.
So, he acts tough, and you show kindness.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 174. מדויק: 174. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo