הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קשתית" לאנגלית

iris
arch
thin rib
IDC
GDO

הצעות

קשתית של עין, .זו עיר.
Iris of the eye. It's a city.
ובכן, לא להיטים לטביעות אצבע או קשתית לסרוק על כל רשימות המעקב הרגילים.
Well, no hits for fingerprints or iris scan on any of the usual watch lists.
תודה לאל לעקבים האלו יש תמיכה קשתית.
Thank God these heels have arch support.
יש להן תמיכה קשתית טובה
They have good arch support.
אני תועה מדוע הוא צייר רק קשתית אחת בלבן.
I wonder why he only painted one iris white.
הם החזיקו בחדר הבקרה, מספיק זמן כדי להשאיר קשתית פתוחה ולתת לאחרים לעבור.
They held the control room long enough to keep the Iris open.
היא דורשת קרנית, קשתית, עדשה, רשתית, עצבי ראייה, שרירים שלא לדבר על הרשת העצבית, המורכבת של המוח כדי לפענח תמונות.
It requires a cornea, iris, lens, retina optic nerves, muscles let alone the brain's elaborate neural network to interpret images.
כל כניסה צריכה זיהוי קול, זיהוי כף יד, זיהוי קשתית על ידיו בלבד.
Every entry needs voice print, palm print, iris recognition by him and him alone.
ג - גיאומטריית כף-יד;ט - טביעת אצבעות;ק - קול;ר - רשתית העין;ע - קשתית העין
H - Hand Geometry;F - Finger Print;V - Voice;R - Eye Retina;I - Eye Iris
אז אולי לטוביאס ולפול יש את אותו הדפוס בקשתית.
So maybe Tobias and Paul have the same iris pattern.
אני צופה ראיתי להיות מאוהב בקשתית מאז שהייתם מבוגרים לאפיק לדעת מהי אהבה.
I have watched you be in love with Iris since you were old enough to know what love is.
סריקת זיהוי קשתית הושלמה.
Iris recognition scan complete.
סריקת קשתית של מייקל
Michael's iris scan.
קשתית של עין, זו.
Iris of the eye.
אין קוד קשתית?
No iris code?
שליטה ידנית בקשתית.
Manual Iris control.
כלומר לקריאת המספר הסידורי על קשתית סינטתית.
That's for reading the serial number on a synthetic iris.
אין קוד קשתית לא, אדוני?
No iris code? - No, sir.
סביר, מפני שאין להם קשתית -
Appropriate, as they don't have an iris.
אדוני, אני מקבל קוד קשתית.
Sir, I'm receiving an idc.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 80. מדויק: 80. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo