הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רָאִית" לאנגלית

הצעות

ראית את טפסי ההרשמה שהשארתי לך?
Did you see those registration forms I left for you?
איך ראית אותו אם הייתן בפילדלפיה?
How did you see him if you guys were in Philly?
ראית את גודל החרקים במדינה הזו?
Have you seen the size of the bugs in this country?
ראית עוד זוג בחורים שנראים כמונו?
Have you seen another set of guys that look like us?
התחלת לדבר על מה ראית בבית.
You were talking about what you saw in the house.
ראית אותה גדלה להיות האישה המעודנת שהיא?
You saw her grow into the fine young woman she is?
דנייה, ראית אותה בספריית מלבורן?
Daniah. Did you see her at the Melbourne Library?
ראית את ההזדמנות שלך וניצלת אותה.
You saw your chance, and then you took it.
ראית שאנחנו צריכים לתת להם משהו להילחם בשבילו.
You saw that we have to give them something to fight for.
רציתי להסביר מה ראית מקודם עם גייל.
But I wanted to explain what you saw earlier with Gail.
ראית את התיקים שלי הדברים שעשיתי?
You saw my files, the things I've done?
ראית מה קרה לשני האנשים האחרונים?
Did you see what happened to the last two people?
ראית היום שאני לא מתאים למשימה הזאת.
You saw today that I'm not up to this task.
ראית היכן יאנג-סו נרצחה, נכון?
You saw when Hyang-sook was murdered, didn't you?
כתוב שגם ראית תמונות חיות הפעם.
Now, also it says you saw vivid images this time.
כשהיית במוסך ריפלי ראית משהו חשוד?
When you were at Ripley Auto did you see anything suspicious?
ראית מי משלושת הילדים באותו היום?
Did you see any of the three boys that day?
ראית את דמעות הכרת התודה בעיניו?
Did you see the tears of gratitude in his eyes?
ראית אותו לאחרונה כשנתת לסוכנים שלי להיכנס למארב בדוברובניק.
You saw him recently when you led my agents into an ambush in Dubrovnik.
או שאולי ראית מישהו כשהורדת אותה?
Or maybe you saw someone when you dropped her off?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94513. מדויק: 94513. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo