הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ראוי לציון" לאנגלית

חפש את ראוי לציון ב: הגדרה מילים נרדפות
remarkable
notable
noteworthy
worthy of note
worth mentioning
is commendable
ובכן, זה הישג ראוי לציון.
Well, it's a remarkable feat.
וכמובן, אני זוכר את האירוע הכי ראוי לציון...
And, of course, I remember the most remarkable event.
הנשואים מהילדה הבכורה שלי הוא ארוע ראוי לציון.
The marriage of my eldest daughter is a notable event.
בשישי ליולי, איזה ארוע ראוי לציון קרה כאן בדיוק במערב טקסס?
This July 6th, what notable event happened right here in West Texas?
אני לא חושב שיש משהו ראוי לציון.
I cannot think of anything noteworthy.
שווקים הולכים 12 חודשים ללא שוד הוא ראוי לציון.
Markets going 12 months without a robbery is noteworthy.
אני חושב שהראית כוח ראוי לציון במצב קשה.
I think you've shown remarkable strength in a difficult situation.
זה היה ניצחון ראוי לציון של האימפריה העותומנית.
It was a remarkable victory for the Ottoman Empire.
זה מראה בבירור כיצד דברים מסתדרים לפי גודל. זהו באמת גרף ראוי לציון.
This is explicitly showing you how things scale, and this is a truly remarkable graph.
ראוי לציון, מה שאנשים יעשו בשביל אהבה
Remarkable what people will do for love.
~ הצחוק ~ זה בהחלט ראוי לציון.
~ LAUGHTER ~ That's absolutely remarkable.
ראוי לציון כי הוא מעולם לא התרחש.
Remarkable because it never came to pass.
הנוכחות של בת'ני המילטון כאן היא קאמבק שבהחלט ראוי לציון.
Bethany Hamilton's appearance here is truly a remarkable comeback.
יש משהו ראוי לציון באמתחתך, לסטראד?
Anything remarkable on hand, Lestrade?
אם אתה רואה משהו יוצא דופן או ראוי לציון, לפטר אותו.
If you see something unusual or notable, dismiss it.
ובכן, עם חריג אחד ראוי לציון.
Well, with one notable exception.
מצבו של הגווייה, ראוי לציון.
Condition of the corpse, remarkable.
מיותר לומר, זה היה תהליך ראוי לציון.
Needless to say, it was a remarkable procedure.
מה שאני אומר הוא מר בין הוא אדם ראוי לציון
What I'm saying is, Dr Bean is a remarkable man.
כן, בהתחשב בחוקים של אקראי, זה בדרך כלל לא יהיה ראוי לציון.
Yes, given the laws of randomness, this would normally not be noteworthy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 174. מדויק: 174. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo