הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ראוי לשבח" לאנגלית

חפש את ראוי לשבח ב: הגדרה מילים נרדפות
commendable
meritorious
seaworthy
virtuous
praiseworthy
be commended
is remarkable
נשבעת להיות נאמן לאדונך זה ראוי לשבח.
You swore loyalty to your master, it's commendable.
לבטח זה ראוי לשבח בדרכו שלו.
Surely that is commendable, in its way.
לפני חמש שנים היא קיבלה פרס על הישג ראוי לשבח.
Five years ago, she was given the FBI Award for Meritorious Achievement.
לבנות בית למישהו, זה ראוי לשבח.
Built a house for someone who is meritorious.
עשיתי את ההידרודינמיקה בזיכרון, אבל זה צריך להיות ראוי לשבח.
I did the hydrodynamics by memory, but it should be seaworthy.
לא נראה ראוי לשבח.
Does not look seaworthy.
ראוי לשבח - וזה מותיר את הנהג.
Commendable. That leaves the driver right outside there.
לבנות בית לאלוהים, זה עוד יותר ראוי לשבח.
Build a house for God is much more meritorious.
לבלשים האלה יש תעודות על שירות ראוי לשבח.
These detectives have citations for meritorious service.
מה שלרוב ראוי לשבח, פיליפ הוא אידיאליסטי אבל לעתים לא נוח.
Philip is idealistic, which is generally commendable, but occasionally awkward.
ברצוני להודות לך על שנים של שירות ראוי לשבח.
I'd like to thank you for your many years of commendable service.
ניסיון ראוי לשבח לקטלג את הטירוף של סופת השלגים.
A commendable attempt to catalog the blizzard's madness.
בחירה זו שביצעת, זה ראוי לשבח.
This choice that you've made, it's commendable.
זה מאוד ראוי לשבח שסיימת את הנישואין שלך.
It is most commendable that you ended your marriage.
לשירות ראוי לשבח מעל ומעבר לתפקידו, אנחנו מציגים בזאת את מדליית הכבוד של משפחת טאנר.
For meritorious service Above and beyond the call of duty, We hereby present to you the tanner medal of honor.
וזה ראוי לשבח, אבל הוא הבן שלך, לא שלי.
And that's commendable, but he's your son, not mine.
ראוי לשבח, ווס, אבל זה בכל זאת מעלה את השאלה:
Commendable, Wes, but it does raise the question:
הגאווה הלאומי שלך היא ראוי לשבח, אבל אנגליה היא החברה הנשלטת על ידי ג'ורג' השלישי.
Your national pride is commendable, But England is now ruled by George the Third.
בעוד שתיק השירות שלך אינו ראוי לשבח או יוצא מן הכלל, זה יספק.
Now while your service record is not commendable or extraordinary, it will satisfy.
אז, זה ממש ראוי לשבח הדרך בה אתה מגונן עליה.
So it's really commendable you're championing her the way that you do.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 133. מדויק: 133. זמן שחלף: 175 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo