הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ראיה" לאנגלית

ראה גם: שום ראיה
חפש את ראיה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

האם לא מוקדם קצת להחזיר ראיה למשפחה?
Isn't it a little premature to be returning evidence to the family?
שאומר שחייבים להגיש ראיה תוך זמן מסויים.
It says that evidence must be submitted within a certain time period.
קראתי שעדי ראיה אחראים להרבה הרשעות לא צודקות.
But I read that eyewitness testimonies are responsible for a lot of wrongful convictions.
אובדן ראיה בעין אחת שווה מיליון דולר
Loss of sight in one eye is worth $1 million.
דמיינו את התובנות שאתם יכולים להשיג מסוג של ראיה נוספת כזו.
Imagine the insights that you can gain from this kind of second sight.
לכן המידע צריך להיחשב בתור ראיה.
Therefore, we should be able to introduce this into evidence.
טוב, זה מוכיח שהסמרטוט אינו ראיה
Well, it proves that this rag isn't evidence.
ויש ראיה במשרדו של וולקר שתוכיח זאת.
And there's evidence in Volker's office to prove it.
המשקה שדן חושב שזה מן ראיה.
The one that Dan thinks is some kind of evidence?
אך אולי ראיה מוצקה תצליח לשכנע אותו.
But faced with hard evidence, perhaps he can be convinced.
העדות שלי כטייס וכקצין בצי ארצות-הברית היא ראיה.
My testimony as a pilot and officer in the United States Navy is evidence.
אתה שומר פיסת ראיה שיכולה להפליל אותך?
You keep your key piece of evidence that could nail you?
כשברחתי, לקחתי ראיה כאמצעי הגנה.
When I fled, I took evidence to protect myself.
כל פיסת ראיה שאספנו רק ביטלה חשודים.
Every piece of evidence we've managed to collect has only eliminated suspects.
יש ראיה לנזק בפתח השמיעה החיצוני.
There's evidence of damage on the external auditory meatus.
עלינו לעשות כל שבכוחנו למצוא ראיה מוחשית.
We have to do everything we can to find some concrete evidence.
יש לי ראיה חד-משמעית שמרגלי קולפר קיימים.
Well, I got conclusive evidence that Culper spies do exist.
כשמחפשים ראיה, לא מוצאים אותה.
When you want evidence, you can't find it.
אין ראיה שגברת טובין ידעה על ההונאה.
There's no evidence that Mrs. Tobin knew about the fraud.
העובדה שאת כאן היא ראיה לכך.
The fact that you are here is evidence of that.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3037. מדויק: 3037. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo