הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ראשי" לאנגלית

חפש את ראשי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

316
215
213
74
41
אתה תמנה אחיך לבית המשפט כיועץ ראשי.
You will appoint your brother to the court as chief advisor.
טים נשאל להיות ראשי שלהכבאים הנדל"ן.
Tim was asked to be chief of the estate firemen.
הוא נועד לקבל עדכונים משרת ראשי.
It's designed to receive updates from a main server.
ראשי, קיבלנו פיצוץ לכאן במערכת הביוב.
Main, we got an explosion down here in the sewer system.
הפעולה אינה נתמכת בטבלת Paradox ללא מפתח ראשי.
Operation not supported on a Paradox table with no primary key.
אינדקס או מפתח ראשי אינם יכולים להכיל ערך Null.
Index or primary key cannot contain a Null value.
אין אפשרות להגדיר את המאפיין 'אפשר ערכי Null' בעמודה המהווה חלק ממפתח ראשי.
Allow Nulls property cannot be set on a column which is part of the primary key.
הפניה למופע תצוגה ראשי נמצאה בהקשר, אך היא אינה כוללת EntityInstanceReference.
A primary view instance reference was found in the context. But there is no EntityInstanceReference in it.
לא נמצאה הפניה למופע תצוגה ראשי בהקשר הנוכחי.
A primary view instance reference could not be found in the current context.
כתובת דואר אלקטרוני זו משויכת לחשבון Microsoft ראשי. השתמש במזהה זה.
This email address is associated with a primary Microsoft account. Please use that ID.
ערך Null אינו מותר באינדקס ייחודי או במפתח ראשי.
Null value not allowed in unique index or primary key.
מי זה היה כמה שוליים ואחד ראשי
Who was that? - Several indiscriminants and one primary.
אנחנו נגיד שהפרה היא שומר ראשי מחוץ לבונקר.
We will say that the cow is a primary guard outside the bunker.
אמרתי לי ראשי היינו זקוק לשימון זה כלבלב
Door's jammed. I told Chief we needed to grease this puppy
אתה לא יכול להרוג מישהו באמצע רחוב ראשי
You can't kill someone in the middle of Main Street.
ראשי, שתיקח לאנשים שלך הנכון.
Chief, you will take your men to the right.
קבע שדה מפתח ראשי לכל טבלה.
Set a primary key field for each table.
מאשר ראשי אחד בלבד מותר בכל מחלקה
Only one primary approver on each department is allowed
1 כבר מהווה חבר ראשי של יחידת מכירה אחרת.
1 is already a primary member of another sales unit.
אין אפשרות להוסיף אילוץ מפתח ראשי מאחר שכבר הוגדר מפתח ראשי עבור הטבלה.
Cannot add primary key constraint since primary key is already set for the table.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8237. מדויק: 8237. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo