הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ראשי תיבות" לאנגלית

חפש את ראשי תיבות ב: הגדרה מילים נרדפות
initials
acronym
initial
abbreviation
monogrammed
ראשי תיבות לשימוש בעת מתן שמות למשתמשים, לקבוצות משתמשים ולתחומים
Initials to be used when naming users, user groups and domains
ראשית, אין לי שום ראשי תיבות על המזוודות
For one thing, I have no initials on my luggage
מקור זה מספק תוצאות הגדרות של ראשי תיבות.
This source provides acronym definition results.
בלי ראשי תיבות, סגן - .ראש ארגון המורים
Don't acronym, Lieutenant. "Parent Teacher Association."
אתה צריך לחתום בתחתית ראשי תיבות בכל דף.
You need to sign it the bottom, initial each page.
אתה צריך לחתום ולכתוב ראשי תיבות בתחתית העמוד.
You'll need to sign and initial at the bottom.
כל השמות שעבר ללא ראשי תיבות ראשונים.
All the last names with no first initials.
חברת נדל"ן עם מלא ראשי תיבות.
A real estate company with a bunch of initials.
ראשי תיבות החרוטים על גב הצמיד הגנוב שלה עזרו לבצע התאמה חיובית.
Engraved initials on the back of her stolen bracelet helped make a positive match.
לחברים שלכם יש ראשי תיבות מאוד אומללים.
Your friends have some unfortunate initials.
זה כמו רשימות, מספרי, ראשי תיבות, לא הגיוני.
It's like lists, numbers, initials, doesn't make sense.
זב"א אינו ראשי תיבות של מישהו.
Lwa isn't someone's initials.
אלה חתימות הצורך, לא ראשי תיבות.
These need signatures, not initials.
ראשי תיבות של מישהו או קוד.
Someone's initials or a code.
כל העניין התמקד עכשיו, באותן ראשי תיבות זעירים.
All that mattered now were those tiny initials.
אני לא שייך לאף אירגון שיש לו ראשי תיבות.
I'm not part of any organization that has initials.
אפילו יש לנו את אותם ראשי תיבות.
We even have the same initials.
ראשי תיבות שמי עדיין נמצאות על המזוודות שלי.
My luggage still has my initials on it, fellas.
הקיצור הזה, גבירתי, הוא ראשי תיבות שמך.
That abbreviation, ma'am, is your initials.
הסתר או הצג ראשי תיבות של מחברים אחרים לצד השינויים שהם ביצעו במחברת זו.
Hide or show other authors' initials next to their changes in this notebook.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 296. מדויק: 296. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo