הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רוֹאִים" לאנגלית

הצעות

מה אתם לא רואים שאדוננו עושה?
What is it you don't see Our Lord doing?
אתם רואים אותנו בשולחן, תמצאו אחר
You see us at a table, you find another one.
אנחנו רואים את השיירה נעצרת והמבצע עומד להתחיל.
We're seeing the convoy stop and the operation is about to begin.
אנחנו רואים שכאן הוא כאוס בפרלמנט.
We are seeing that here is chaos in the parliament.
היו רואים ריקנות בעיניים של הילד הזה.
If you'd seen the emptiness in that boy's eyes.
קופי-עכביש רואים בעבודת המתכת הסבוכה רמז לדומיננטיות.
Spider monkeys see intricate metal work as a display of dominance.
הם רואים שהנשיא חי, הכול בסדר.
They see that the president is alive, everything is okay.
אתם רואים אותו - אנחנו צופים בו
Do you see it? - We're watching it.
דרך כך אנחנו רואים ולומדים הרבה דברים.
One can see and learn so many things from the process.
אבל איך זה שהגברים רואים רק החבילה שמגיעה?
But how come the guys only see the package it comes in?
כך שאתם רואים, הבסיס לשחיתות הוא בחברה שלנו
So you see, the bases of corruption is in our society.
ואנחנו ננצח בגלל הדברים שהם אינם רואים
And we will win because of the things they cannot see.
את רואה מה שהגברים רואים בה?
Do you see what all the guys see in her?
אתם רואים כמה הכל מבריק וזגוגי?
Do you see how they're all shiny and glassy?
בציור השני אנחנו רואים עין עצומה.
In the next image, we see an eye closed.
אני מנסה לחיות כהודי כפי שאתם רואים.
I try to live like an Indian, as you see.
אתם רואים, העוגן הוא הסימן של הנוסע
You see, the anchor is the sign of a traveler.
רואים אותו רק ממקום אחד בקניון רוד.
You can only see it from one spot on Canyon Road.
והיינו רואים סרט למטה בסלון שלה.
And we; d see a movie, right in her living room.
אנחנו מסתכלים באבן חדה, ואנחנו רואים חנית.
We look at a sharp rock, and we see a spear.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14204. מדויק: 14204. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo