הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רוח רעה" לאנגלית

חפש את רוח רעה ב: הגדרה מילים נרדפות
evil spirit
bad spirit
a dark spirit
evil ghost
unclean spirit
bad mood
אחר ירחים רבים הוא נחשב רוח רעה.
For many moons he was thought to be an evil spirit.
אני כאן כדי לגרש רוח רעה מהילד שלך.
I'm here to exorcise an evil spirit from your boy.
?"מה זה"אוביאה - רוח רעה.
What's Obeah? - Bad spirit.
הותקפתי בידי רוח רעה ואיבדתי את הזיכרון שלי קצת.
I got attacked by a dark spirit And I lost my memory for a little while.
רוח רעה נמצאת כאן שרוצה להשמיד אותך.
There is a dark spirit here that wants to destroy you.
כמעט כאילו ול חשבו איזה רוח רעה שמגיע לה.
Almost as if Val thought some kind of evil spirit was coming for her.
כמשרתו של אלוהים, משם, רוח רעה אינו מחובר לאדם הזה.
As servant of God, away, evil spirit not connected to this person.
שום רוח רעה לא רצחה את האישה הזו.
No evil spirit murdered this woman.
כמו איזה סוג של רוח רעה שמעולם לא ראתה את השמש.
Like some kind of evil spirit that has never seen the sun.
בנוסף, זה רק אני, או שזה פחות רוח רעה ויותר אוכל מפלצות?
Plus, is it me, or is this less evil spirit, more monster chow?
ואם לא זה אז יש לנו רוח רעה שעושה ניקוי.
And if not that, then we got a big evil spirit batting cleanup.
קראתי גם כי בימי הביניים אנשים שחשבו השיתוק היה שד או רוח רעה יושב על החזה שלך.
I also read that in the Dark Ages people thought the paralysis was a demon or evil spirit sitting on your chest.
אם יש רוח רעה בבית זו בהחלט הדרך הטובה ביותר למנוע ממנה מלהרוג אותנו.
If there is an evil spirit, this is the best way to keep it from killing us.
במילון שלי כתוב."רוח רעה של השממה"
My dictionary... says that it's the... "evil spirit of the wilderness."
הבחורה הייתה חסרת בית, בנוסף, זה רק אני, או שזה פחות רוח רעה
Plus, is it me, or is this less evil spirit, more monster chow?
זה רוח רעה שנדבקת אל הנשמה, וכשהיא עושה את זה, היא לא מרפה.
It's the evil spirit that cleaves unto the soul, and on it does, it never lets go.
הוא אדם או רוח רעה הוא אדם.?
Is that a man or an evil spirit?
מה היית אומר אילו סיפרתי לך שאני חברים עם שתי רוחות רפאים שניסו למצוא את הוריהם שנחטפו על ידי רוח רעה?
What would you say if I told you I was friends with two ghosts that were trying to find their parents that were kidnapped by an evil spirit?
"רוח רעה של השממה"
"... evil spirit of the wilderness."
רוח רעה שנולדה במרחבי המדבר הפתוחים.
An evil spirit born in the empty spaces of the desert.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 132. מדויק: 132. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo