הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רוכב אופניים" לאנגלית

חפש את רוכב אופניים ב: הגדרה מילים נרדפות
cyclist
biker
bicyclist

הצעות

יש לנו רוכב אופניים שנפגע כאן.
We've got an injured cyclist here.
רוכב אופניים טוב לא זקוק לדרך, ווטסון.
A good cyclist does not need a road, Watson.
תחיה, רוכב אופניים!
Live, biker!
אנחנו חייבים לצאן מגדרנו הפעם לא עוד סקייטר או גולש או רוכב אופניים
Not another skater, snowboarder or biker.
כן, פועל ניקיון, רוכב אופניים, ופר, אבל אנחנו לא מצאנו קשר.
Yes, a sanitation worker, a bicyclist, and an au pair, but we found no connection.
[נהמות רוכב אופניים] אנחנו מקבלים את זה, אתה מתנה אמיתית לאנושות.
[cyclist grunts] We get it, you're a real gift to humanity.
פה הקופסה הכחולה היא רוכב אופניים ואנחנו צופים שהם ינועו החוצה ומסביב למכונית מימין.
Here the blue box is a cyclist and we anticipate that they're going to nudge out and around the car to the right.
פה אנחנו מתמודדים עם רוכב אופניים שלעולם לא תצפו לראות בשום מקום במאוטיין וויו.
Here we're dealing with a cyclist that you would never expect to see anywhere other than Mountain View.
ויקי מעטפת - רוכב אופניים מושבעים ומנכ"ל של יצרן אופניים דאלאס.
Vicki Shell - avid cyclist and C.E.O. of a Dallas bicycle manufacturer.
ולכן, לא סביר כי יהיה רוכב אופניים נמרץ שמתרחק במהירות מאותה נערה אתלטית צעירה.
And therefore, unlikely to be the energetic cyclist that sprints away from that athletic young girl.
אז פה, כל הקופסאות הסגולות שאתם יכולים לראות הם רכבים אחרים על הכביש, והדבר האדום בצד שם זה רוכב אופניים, ובמרחק, אם תביטו היטב, אתם יכולים לראות כמה חרוטים.
So here, all the purple boxes you can see are other vehicles on the road, and the red thing on the side over there is a cyclist, and up in the distance, if you look really closely, you can see some cones.
לידיעתך אני רוכב אופניים להוט.
I happen to be an avid cyclist.
היה משפט העד המרכזי היה, רוכב אופניים איטלקי
The star witness was an Italian cyclist, Filippo Simeoni.
בלעדיי אולי היית רוכב אופניים מפורסם.
Without me you might have become a famous racing cyclist.
שמי פלויד לאנדיס, אני רוכב אופניים מקצועני...
My name is Floyd Landis. I'm a professional cyclist.
רוכב אופניים, אתה רוצה להיות זהיר של אלה.
A cyclist, you want to be careful of those.
האחרון לסטארבאקס הוא רוכב אופניים פשוט!
Last one to Starbucks is an uprighter!
הייתי אז רוכב אופניים תחרותי משהו כזה.
I was something of a bicycle racer then.
הייתי רוכב אופניים טוב יותר מאיש עסקים.
I was a better cyclist - than businessman.
בחיי, הוא רוכב אופניים ממש טוב.
Man, that guy can really ride a bike.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 58. מדויק: 58. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo