הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רוסים" לאנגלית

חפש את רוסים ב: הגדרה מילים נרדפות
אבל המורדים הגיעו לערים והתחילו להרוג אזרחים רוסים.
But the rebels came into the cities and began to kill the Russian civilians.
לצאת למצוד אחר שני קוסמונאוטים רוסים.
Going to a gig on the hunt for two Russian cosmonauts.
30 ליוני 1908 סוחרים רוסים קנו פרווה...
June 30, 1908. Tunguska tribesmen and Russian fur traders...
היה זוג יפני וקבוצה של תיירים רוסים.
There was a Japanese couple and a group of Russian tourists.
הביון הרוסי קלט דיבורים לגבי תקיפת אזרחים רוסים בארה"ב.
Russian intelligence picked up chatter about an attack on Russian citizens in the United States.
אני אוהב כשחיילים רוסים נשלחים לתוך הבלגאן.
I like it when the Russian soldiers are thrown into chaos.
הוריו היו יהודים, רוסים ומעל לכל עניים מאוד.
His parents were Jewish, Russian and above all, very poor.
התיק שלנו עליו הגיע משני עריקים רוסים.
Our file on him came from two Russian defectors.
עדיין יש לנו שני קציני מודיעין רוסים נעדרים.
We still have two Russian IO's unaccounted for.
מלחים רוסים לא זוחלים כמו לטאות.
Russian sailors don't crawl like lizards.
כמה בחורים רוסים הציעו לה עבודה.
Some Russian guys promised her a job.
אני נותן תהלכמה פליטים רוסים בכל יום שלישי וחמישי.
I give tea to some Russian refugees every Tuesday and Thursday.
אנחנו לא נועמד ההונאה של שטחים רוסים.
We shall not stand for this deception of Russian territories.
קרוב לוודאי שהוא קיבל אותם בשוגג כעודף בשכונת רוסים.
It's most likely he received them mistakenly as change in a Russian neighborhood.
מצד שני, רוסים, זה בעיה
On the other hand a Russian... That's a problem.
שלוש מאות מטוסים רוסים נוספים מופלים על-ידי הגרמנים.
300 more Russian planes are shot down by the Germans.
הגרמנים לוכדים 600,000 חיילים רוסים במכה אכזרית אחת.
The Germans capture 600,000 Russian soldiers in one fell swoop.
אנחנו נהיה מגיעים די כבדים, עם כוחות מיוחדים רוסים מצטרפים.
We'll be coming in pretty heavy, with Russian Special Forces joining in.
אתה לא יכול להיות מרגלים רוסים ברוסיה!
You can't be Russian spies in Russia!
אתן לא יודעות שהם פעלו תחת פקודות סוכנים רוסים.
What you don't know is, those people were working under the orders of Russian agents.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 598. מדויק: 598. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo