הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רוצה להעמיס" לאנגלית

want to burden
want to pile
want to crowd
want to pack
want to be a burden to
זה דבר שאני רוצה להעמיס עליך.
It's nothing I want to burden you with.
ואתה לא רוצה להעמיס עליה את זה?
And you don't want to burden her with it?
אני עשיתי, שלפיה לא רוצה להעמיס על הבעיות שלך.
I didn't want to pile on your problems.
אני לא רוצה להעמיס עליך היית יכול לעשות עבודה יותר טובה עם עניין ההתאבדות הזה.
Don't want to pile on, but you could've done a better job with this whole suicide thing.
אני לא רוצה להעמיס עליו, אבל הם יצלצלו כאשר יש להם חדשות.
I don't want to crowd him, but they'll ring when they have news.
אני לא רוצה להעמיס עליו.
I don't want to crowd him.
אני לא מאושרת בגלל העבודה ואני פשוט לא רוצה להעמיס עלייך עם זה.
I'm unhappy with work and I just don't want to burden you with it.
אני לא רוצה להעמיס על, אבל כל מה שאתה רק שמע מה אני חי עם.
I don't want to pile on, but you all just heard what I'm living with.
אני יכולה לספר לך משהו אני לא רוצה להעמיס עלייך.
I don't want to burden you.
אני לא רוצה להעמיס עליו.
I didn't want to burden him.
את רוצה להעמיס על תינוקת פצפונת את המאמץ להגיע אליו?
Do you want to burden a tiny little baby with trying to live up to that?
אתה צודק, אבל זה רק משום שבאותו הזמן אני לא רוצה להעמיס עליך מה שהיה רקתחושת בטן,
You're right, but that's only because at the time I didn't want to burden you with what was only a gut feeling, with fortunately turned out to be wrong.
אני לא רוצה להעמיס יותר לחץ על המנועים ממה שאנחנו חייבים
I don't want to put more strain on the engines than we have to.
אני לא רוצה להעמיס עליו כמו של עוד.
I do not wish to burden him as of yet.
אתה לא רוצה להעמיס, אה?
You don't want to load gear?
אז, אתה רוצה להעמיס או מה?
Do you want to load or not?
תראה, השופט לא רוצה להעמיס יומן שלו.
Look, the judge doesn't want to clutter up his docket.
אני לא רוצה להעמיס עליך, אבל אבא שלך התקשר אליי.
Not to pile on, but your dad called me.
אני צריך שכולם יהיו מוכנים כי אני רוצה להעמיס פנימה המון.
I need everybody to be ready 'cause I want to pack in a lot.
אני לא רוצה להעמיס עליו משקל כמו שאתה נתת לאן.
I don't want to lay the weight on him that you laid on Anne.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 59 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo