הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רחב ידיים" לאנגלית

חפש את רחב ידיים ב: הגדרה מילים נרדפות
vast
sprawling
spacious
large
האזור הזה רחב ידיים ולא מפותח.
This territory is vast and primitive.
הוא נולד בפינה הצחיחה העוינת ביותר של נוף רחב ידיים של מדגסקר.
He's been born in the most arid and hostile corner of Madagascar's vast landscape.
ברצח אשתו, מצא בקרקעית בריכת מאחורי הבית העכשווי רחב ידיים זו בבל אייר.
has become a person of interest in the murder of his wife, found in the bottom of the pool behind this sprawling contemporary home in Bel-Air.
חבוי בתוך מדבר רחב ידיים זה, 250 ק"מ דרומית לקהיר הציבורי בקרוב יהיה להניח את עיניהם על המחקר 'הולדנספורצי...
Hidden within this sprawling desert, 250 Miles South of Cairo... The public will soon lay their eyes on the holdens' groundbreaking research...
תראה הדרגש רחב ידיים שלי.
Look at my spacious bunk.
במקרה הזה, מתקן רחב ידיים חדש שייבנה כאן.
In this case, a spacious new facility to be built on this site.
בשיא תהילתה של טיקאל, לפני כ -1,300 שנה, כיסתה העיר שטח רחב ידיים,
At the height of Tikal's glory, about 1,300 years ago, the city covered a vast area.
עדיין שטח רחב ידיים.
Yet a vast area.
בחזוני הייתי במרפסת של אחוזה נפלאה כלשהי, ארמון רחב ידיים.
In my vision I was on the verandah of a vast estate, a palazzo of some fantastic proportion.
מהמוח שלי, הידע הונח שם על ידי הקדמונים הוא על ידי החברה, מרכזו של מתקן מחקר חדש רחב ידיים, אם הוא מאסטרים טכנולוגיית חור תולעת?
The knowledge placed there by the Ancients, is by now, centerpiece of a sprawling new research facility If he masters wormhole technology, what will he use it for?
פעם העולם היה מקום רחב ידיים.
The world used to be a bigger place.
ים הקרח נמס לאוקיינוס רחב ידיים.
The sea ice melts into open ocean.
אבל יש עולם רחב ידיים בחוץ, קלייר
But it's a big world out there, Claire.
אבל אתה אדם מאוד קטן בעולם רחב ידיים.
But you're only quite a little fellow in a wide world after all.
הוא יצא למסע רחב ידיים למצוא את סודות האומנות שלו.
And he journeyed far and wide To find the secrets of his art
אולי במקום לבחור מקום צר וקטן, כדאי שנגדיל את שדה הקרב לאזור רחב ידיים, קילומטרים רבים,
Perhaps, instead of a narrow and small place, we should stretch the battlefield across a large area, many miles.
יש לי סוכני כוח משימה לסרוק באזור מרילנד המערבי, אבל זה על שטח רחב ידיים לכסות, ואנחנו הולך ואוזל הזמן.
I've got task force agents canvassing the northwestern Maryland area, but it's a large territory to cover, and we're running out of time.
אוויר נקי, יער רחב ידיים ופלגים זכים מההרים.
Clean air, acres and acres of woods, a mountain stream.
בים רחב ידיים, בודד אני"
Alone, alone, all alone, on a white wide sea!
הוא גר בבית רחב ידיים.
He lives in a large house.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 29. מדויק: 29. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo