הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רחוק" לאנגלית

חפש את רחוק ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

985
176
140
המחשב רחוק מדי מהרשת האלחוטית או שאין רשתות WiFi באזור.
Computer is too far from wireless network or there are no WiFi networks in the area.
אולי הלכתי טיפה רחוק עם הזאבים.
Maybe I went a bit far with the Wolverine thing.
אלו רגשות של אדם שהיה רחוק מהבית.
These are the sentiments of someone that's been away from home.
אבל לפחות נהיה בגבעות רחוק מההצפות.
But at least we'll be in the hills away from the flooding.
יתכן שהתשובה נחה רחוק מעבר להבנתנו.
Or maybe the answer lies even further from our grasp.
אתה חושב שיכולת להחנות רחוק יותר מהכניסה?
Do you think you could have parked any further from the entrance?
שלא לציין את העובדה שאתה רחוק מלהבריא.
Not to mention the fact that you are far from healed.
זרקבערוץ לא רחוק מהמיקום הנוכחי שלך.
Ditched in a gully not far from your current location.
חכם אנחנו הולכים להגיע רחוק, ווגאס
Smart. We're going to go far, Vegas.
נסעתי רחוק ונלחמתי קשות בכדי שאעמוד פה איתך.
I have traveled far and fought hard to stand here with you.
היא אמרה שאגיע רחוק בעיר הזו.
She said that I would go far in this town.
ואשב מספיק רחוק כדי שלא אאפיל עלייך.
And I'll sit far enough in the back so I don't upstage you.
זאת זירת פשע חיה לא רחוק מהגבול.
It's a live crime scene not far from the border.
מרכז לאנשים עיוורים לא רחוק מכאן.
A centre for blind people, not far from here.
רחוק מדי אינטנסיבי במיוחד לגבר כזה.
Far too intense and particular for a man like that.
הם חנו במרכז קניות לא רחוק מהבית.
Parked in a shopping center, not far from our house.
מאט מחפש דרך להגיע רחוק עם אנדריאה
Matt's looking for a way to get far with Andrea.
אבל המאבק של קומודוס רחוק מלהסתיים.
But for Commodus, the fight is far from over.
האות לא לנסוע רחוק, אנחנו צריכים להתקרב.
The signal won't travel far, we have to get closer.
אל תפקצי רחוק מדי ארנבונת שוקולד שלי.
Don't go hopping off too far, my little chocolate bunny.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14974. מדויק: 14974. זמן שחלף: 190 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo