הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ללא ריבית
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ריבית" לאנגלית

vig
interest
rate

הצעות

אפשר עכשיו לצבור ריבית בחשבון בציריך.
It could be accruing interest now in a Zurich account.
מאתיים ליש"ט בתוספת ריבית או שננעל את השערים.
Two hundred pounds, plus interest, or we lock the gate.
רק ניסינו להשיג לרניי ריבית נמוכה בהחזרי המשכנתא.
we were just getting renee a lower mortgage rate.
הוא לא מרוויח שם הרבה ריבית.
Well, it's not earning much interest in there.
אני חייב לו $7,000.והוא הוסיף ריבית
I owe him $7,000. He added on interest.
ריבית נוספת בעניין זה תתפרש כהתערבות של הדרום בעניינינו.
Further interest in this matter will be interpreted as the South's interference in our affairs.
עם ריבית זה בערך יוצא חמישים אלף
With interest that must be around 50,000.
הנה הסכום שהוא חייב, בתוספת ריבית.
Here's the sum he owes, plus interest.
מס ההכנסה רוצה 4,000 דולר במיסים, עם ריבית.
The IRS wants 4,000 bucks in taxes, with interest.
אני אשיג לך הכל פלוס ריבית!
I'll get you everything, plus interest!
בנוסף היא מבוססת על ריבית דריבית.
It's also based upon compound interest.
לפני פלא שומרי מדוע אני לוקח ריבית כזו בתחבורת עורות מתים.
Before the guards wonder why I take such interest in the transport of dead skins.
הכסף שלך משנת 2004 שמור וצובר ריבית.
Your money from '04 is safe and accruing interest.
למעשה, אני אשלם אותם בחזרה עם ריבית.
In fact, I will pay them back with interest.
יש יותר מאשר צורה אחת של ריבית
There's more than one kind of interest.
חיכיתי לזה חצי שנה, ויש משהו שנקרא ריבית.
I been waiting six months for this, and there's something called interest.
ועכשיו זה זמן להחזיר לו טובה עם ריבית.
And now it's time to return the favor with interest.
הוא יקבל הכל בחזרה עם ריבית.
Ahh. He'll get them back with interest.
רציתי לקבל יום נוסף של ריבית.
I wanted to get that extra day of interest.
דניאל, אני אחזיר לך עם ריבית
Daniel, I will pay you back with interest.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 941. מדויק: 941. זמן שחלף: 267 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo