הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ריקמה" לאנגלית

tissue
embroidery
chintz
islet
אני מעולם לא עבדתי עם דוגמה של ריקמה אנושית לפני.
I've never worked with a sample of human tissue before.
כל פיסת ריקמה סביב השחלה שלה - רגישה
Every bit of tissue around her ovaries is friable.
איני יודעת דבר על ריקמה
I don't know anything about embroidery.
ריקמה, דברים כאלו.
Embroidery. Things like that.
תהיה עשויה ממשי לא כותנה לא ריקמה
' Would be satin, not cotton, not chintz,
לא כותנה לא ריקמה
Not cotton Not chintz
ניתן לראות את הנקודה הכחולה חותכת. ואותה ריקמה נופלת מטה.
You can see that blue dot there cutting. And that tissue falls off.
אתה חייב לחתוך שוליים רחבים יותר של ריקמה כדי להיפטר מהקצוות המחודדים.
You'll have to excise a wider margin of tissue to get rid of those jagged edges.
זה בתוך ריקמה רכה ליד החוליה השניה של בית החזה.
It's in the soft tissue next to the second thoracic vertebrae.
טוב בחוש הכי יסודי, על חבילה של ריקמה אורגנית, אבל כרגע.
Well in the most basic sense, a bundle of organic tissue, but right now.
קסילם זה ריקמה מורכבת של מערכת כלי הדם של על-צמחים.
Xylem is a complex tissue in the vascular system of higher plants.
אני לא אדע בודאות עד שהבוחן הרפואי יריץ כמה בדיקות, אבל הנוזל הזה שמתנקז מפיו הוא תערובת של ריקמה נמקה ודם.
I won't know for sure until the M.E. runs a few tests, but that fluid draining from his mouth is a mixture of necrotic tissue and blood.
גירעון נוצר כתוצאה מפציעה גופנית, אבל זו ריקמה שנלקחה מצווארה, לא מפציעת הראש.
Degranulation is caused by physical trauma, but this is tissue taken from her neck, not from the head injury.
מצא ריקמה אפיתילית, שמציע שהאיש למי שאתה מסתכל תהיה בעלת חבל מאוד מטונף ישרף באחד מהידיים שלו.
Abby found epithelial tissue, which suggests that the man for whom you are looking will have a rather nasty rope burn on one of his hands.
החלק המרכזי שלה הוא החלק הכחול, פוליקטיון, ובעיקרון הוא מאוד דביק לכל ריקמה בגוף שלנו.
The main part of it is the blue part, polycation, and it's basically very sticky to every tissue in your body.
בוודאות לא אותה ריקמה
Clearly not the same tissue.
ואותה ריקמה נופלת מטה.
And that tissue falls off.
החיים הם כמו ריקמה
Life is like embroidery.
התמיכה השלדית מגיעה משיתוף בין נוזל בלחץ וקיר מקיף של ריקמה שמוחזקת במתח ומחוזקת עם חלבונים סיביים.
The skeletal support comes from an interaction between a pressurized fluid and a surrounding wall of tissue that's held in tension and reinforced with fibrous proteins.
כמו-כן אנו בוחרים מוחות שניתן ליטול מהם ריקמה, שאנו יכולים לקבל הסכמה לנטילת הריקמה בתוך 24 שעות משעת הפטירה.
We're also selecting for brains in which we can get the tissue, we can get consent to take the tissue within 24 hours of time of death.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 46. מדויק: 46. זמן שחלף: 69 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo